Aplikacja Avensor do zdalnej kontroli infrastruktury wodno-ściekowej w ofercie Xylem

Xylem wprowadził właśnie do swojego portfolio rozwiązanie Avensor. Pozwala ono na bieżący monitoring przepompowni oraz bardziej rozbudowanej infrastruktury wodno-ściekowej – przy pomocy urządzenia pomiarowego i prostej w obsłudze aplikacji. Korzystanie z usługi cyfrowej Avensor jest intuicyjne, a sporządzone analizy – dokładne i kompleksowe. Na podstawie zebranych danych, Avensor dostarcza cenne informacje dotyczące m.in. stanu technicznego instalacji, alarmów, prognozy ewentualnego ryzyka przestoju oraz rekomendacje w zakresie eksploatacji czy serwisowania urządzeń – wprost na ekran smartfona i innych urządzeń przenośnych. 

Zarządzanie infrastrukturą wodno-ściekową czy pompownią zawsze oznacza dużą odpowiedzialność, niezależnie od rozmiaru samej instalacji. Oszczędność energii, umiejętne zawiadywanie ludzkim potencjałem, zarządzanie wydajnością czy adaptacja instalacji do coraz bardziej dających się we znaki zmian klimatu – każdy przedsiębiorca działający w branży wodno-ściekowej  mierzy się z wieloma wyzwaniami. Odpowiedzieć na nie pomaga zaawansowana technologia, taka jak, np. dostarczana przez Xylem usługa Avensor, dostępna w chmurze, w czasie rzeczywistym i z dowolnego urządzenia. 

Każda decyzja dotycząca infrastruktury wodno-ściekowej powinna być podejmowana w oparciu o zebrane, wiarygodne dane. Usługę Avensor zaprojektowano w taki sposób, by klient miał do nich natychmiastowy i stały dostęp z poziomu smartfona, komputera czy tableta. Avensor zapewnia łączność oraz zdalny dostęp do danych dotyczących obiektów klienta. Umożliwia to przyjmowanie alarmów, danych operacyjnych oraz innych zdarzeń w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia przestoju, jak również w celu lepszego wykorzystania zasobów.

– Avensor jest przeznaczony do minimalizowania kosztów związanych z eksploatacją i naprawami zbyt późno wykrytych usterek. To nowoczesna technologia, która jest świetną alternatywą dla zaawansowanych, ale drogich systemów SCADA, wymagających zabudowy wielu elementów. Nasza aplikacja korzysta przede wszystkim z istniejących już urządzeń, przez co łatwo jest ją zaimplementować. Format aplikacji umożliwia aktualizacje systemu na bieżąco, aby moc korzystać z najnowszych usprawnień systemu, by Avensor stawał się coraz lepiej przystosowanym narzędziem do potrzeb klienta. Co więcej, zebrane dane mają wysoki potencjał analityczny – pozyskane informacje łatwo zwizualizować i przeprowadzić wiarygodną symulację. To wszystko znacznie ogranicza problemy w bieżącym funkcjonowaniu obiektu, zmniejsza ryzyko ewentualnej awarii czy przestoju – mówi Anna Borowczyk-Kurasińska, Business Development Manager Water Utility Poland.

Avensor nadaje się do szybkiej implementacji i rozszerzenia na całą infrastrukturę klienta. Co więcej – wyspecjalizowany zespół ekspertów Xylem i partnerów zapewniają bezpieczeństwo oraz ciągłość użytkowania systemu przez 24 godziny na dobę. W razie problemów z aplikacją, zagwarantowane jest również wsparcie techniczne – zdalne i na miejscu. 

Uruchomienie działającej w chmurze aplikacji Avensor to kolejny krok Xylem na drodze do cyfrowej transformacji. Już kilka lat temu, to globalne przedsiębiorstwo zajmujące się technologią wodno-ściekową rozpoczęło strategiczną zmianę, w ramach której rozwój i sprzedaż rozwiązań cyfrowych odgrywa coraz większą rolę (Xylem Digital Services). W najbliższych planach Xylem jest rozwój pakietów usług cyfrowych dla klientów (z zakresu widoczności kluczowych zasobów wodnych i ściekowych, zarządzania nimi przy prognozowaniu zdarzeń) – przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej oferty. 

Więcej informacji o aplikacji Avensor znajduje się na: https://www.xylem.com/pl-pl/avensor/ 


Xylem