Dobry początek 2021 roku w Grupie Transition Technologies

Grupa Kapitałowa Transition Technologies („Grupa”), dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, wypracowała w I kwartale 2021 roku przychody w wysokości 107 mln zł. EBITDA Grupy wyniosła blisko 11 mln zł (+23% r/r), zysk brutto wyniósł 9,8 mln zł (+15% r/r).

Największe wzrosty przychodów ze sprzedaży rok do roku Grupa odnotowała w dwóch sektorach działalności: +16% w obszarze usług outsourcingu, +35% w dziale najnowocześniejszych technologii AR, IoT i VR. Backlog zamówień na koniec marca 2021 roku był na poziomie 75% tegorocznych założeń.

Pierwszy kwartał 2021 roku możemy podsumować jako intensywny i bardzo dobry zarówno pod względem sprzedaży, jak i zyskowności. Chcemy rozwijać się nie tylko organicznie, ale także poprzez akwizycje. Mamy dobre perspektywy, obserwujemy silny popyt na nasze usługi w kluczowych dla naszej firmy sektorach. Poza bardzo dobrymi wynikami finansowymi, kończymy pierwszy kwartał również z wieloma ważnymi wydarzeniami. Między innymi rozpoczęliśmy prestiżowy projekt dla NATO, otworzyliśmy biuro w Niemczech i dokonaliśmy pierwszej akwizycji. Powiększamy również stale nasz zespół – zatrudniliśmy właśnie dwutysięcznego pracownika. Nie zwalniamy tempa rozwoju, pozyskujemy kolejne zamówienia, wykorzystując możliwości rynkowe – mówi Konrad Świrski, Prezes Grupy Kapitałowej Transition Technologies.

Grupa na początku 2021 roku podpisała kontrakt z NATO – dołączyła do grona firm oraz instytucji naukowych wspierających Innovation Hub, specjalną jednostkę przy Dowództwie ds. Transformacji NATO w Norfolk (USA). Eksperci Grupy będą wsparciem w obszarze rozwoju systemów informatycznych.

W okresie pandemii Grupa otworzyła kolejne zagraniczne biuro. Po Malezji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Tajwanie i Francji w styczniu 2021 roku działalność rozpoczęło niemieckie biuro zlokalizowane w Monachium, które jest odpowiedzialne za rozwój oraz dostarczanie usług i systemów informatycznych dla firm przemysłowych na rynku niemieckim.

W lutym 2021 roku Grupa sfinalizowała pierwszą akwizycję, przejmując polską firmę Algomine specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych do monetyzacji potencjału danych.

Strategia zrównoważonego rozwoju #TTgoesGreen

Grupa kontynuuje strategię #TTgoesGreen, w ramach której m.in. stale minimalizuje ślad węglowy, usprawnia procesy oraz wprowadza systemy niwelujące wpływ działalności na środowisko. Proekologiczne rozwiązania widoczne są także w portfolio produktów i usług. Grupa stworzyła specjalne rozwiązania dla sektora OZE – LuxTrade Green Energy, które wdraża już dla klientów w Polsce i na Ukrainie.


Transition Technologies