Pojawienie się wirusa wywołującego Covid-19 wstrząsem dla całego przemysłu

    Łukasz Schulz – Industrial IoT Technical Manager w Transition Technologies PSC

    Pojawienie się wirusa wywołującego Covid-19 i związane z nim ograniczenia, były niemałym wstrząsem dla całego przemysłu. Najlżej odczuły to firmy, które jeszcze przed pandemią zdecydowały się wejść na drogę cyfryzacji, zapewniając sobie elastyczność i możliwość działania w częściowo zdalnym reżimie.

    Gwałtownie uzmysłowiło to wszystkim jak ważna jest przemyślana strategia innowacji. Statystyki podają, że nawet 75% pilotaży technologii z obszaru Przemysłu 4.0 w ramach „Proof of Concept” kończyło dotąd w tak zwanym „Pilot Limbo”. Projekty, mimo sukcesu wdrożenia, nie udowadniały korzyści ekonomicznych. Aktualnie firmy intensywnie penetrują rynek potencjalnych technologii, tym razem mając jasno zdefiniowane wymagania. „Proof of Value” musi odpowiadać specyfice konkretnego zakładu i realizować w mierzalny sposób zdefiniowane cele biznesowe. 

    Innowacyjne projekty to podróż, podczas której każdy przemyślany krok ma na siebie (i na kolejne) zarabiać. Osiągnąć to można tylko postrzegając przedsiębiorstwo holistycznie – jako jeden organizm. Te same zasoby, zarządzane w lepszy sposób, dzięki łączeniu źródeł i silosów danych w meta raporty, umożliwią synergiczny wzrost efektywności, poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności.