APS – nowa jakość w zarządzaniu firmą produkcyjną

  Widzę wzrost zainteresowania systemami APS. W 2013 r. zrealizowaliśmy dwa razy więcej projektów niż w roku 2012, a w styczniu 2014 r. toczyło się w naszej firmie trzy razy więcej analiz przedwdrożeniowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Asprova APS została wyróżniona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów AUTOMATICON, nasz klient eksploatujący Asprova (firma Lynka) został wyróżniony tytułem Manufacturing Excellence Award w kategorii IT, Asprova otrzymała tytuł Produkt Innowacyjny Roku 2013 w konkursie redakcji Logistyka Produkcji. Te sukcesy potwierdzają, że APS postrzegany jest jako nowa jakość w wymiarze zarządzania firmą produkcyjną.

  Jak powiedział nam członek zarządu firmy Lynka, oprogramowanie APS stało się Centrum Dowodzenia Produkcją w jego firmie. Podobnie jak w firmie SOPP czy Strauss zbudowanie takiego centrum dowodzenia jest możliwe dzięki temu, że APS wymienia dane w wielu płaszczyznach:

   •  z systemem ERP lub systemami dziedzinowymi: CRM – symulacja terminu realizacji zapytań ofertowych, Sprzedaż – ustalenie terminów odbioru zamówień, Zakupy

  – zbilansowanie potrzeb materiałowych, uwzględnienie logistyki dostaw, Gospodarka Magazynowa – dostępność materiału na konkretne zapotrzebowanie, HRM

  – dostępność zasobów ludzkich i wymaganych kompetencji, WMS – bilansowanie informacji o stanach magazynowych i procesach kompletacyjnych, analiza zasobów logistyki wewnętrznej, Moduły produkcyjne – BOM i marszruty technologiczne,

   •  z systemem MES: propagowanie planu i kontrola postępu zleceń w oparciu o ewidencję, identyfikacja odchyleń,

   •  z systemem CMMS, TPM: uzgadnianie planu remontów i czynności utrzymaniowo-prewencyjnych,

   •  z CAD i CAM: wymiana danych o strukturach produktów i technologii wykonania.

  Autor: Dariusz Kacperczyk, wiceprezes zarządu EQ System