Enea ogłosiła przetarg na odazotowanie w Kozienicach

    Enea Wytwarzanie ogłosiła przetarg na budowę „pod klucz” kompletnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z wymianą wentylatorów spalin oraz modernizacją podgrzewaczy wody dla kotłów OP-650 na blokach nr 1 i nr 2, opalanych węglem kamiennym i biomasą.

    Inwestycja ma zapewnić ograniczenie emisji tlenków azotu z aktualnego poziomu 500 mg/m3u do poziomu ≤ 100 mg/m3u, co pozwoli na eksploatację kotłów zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa polskiego.

    Zamawiający zakłada, że inwestycja będzie realizowana w terminie od 25 czerwca 2014 r. do 31 maja 2016 r. Przetarg będzie prowadzony według procedury otwartej.

    Termin składania ofert wyznaczono na 27 marca, a wadium wynosi 1 mln zł. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to cena (80 proc.) oraz koszty eksploatacyjne (20 proc.).

    Aktualnie w Kozienicach trwa budowa instalacji odsiarczania dla bloków 200 MW nr 1-8, której wykonawcą jest Babcock-Hitachi K.K. Wartość kontraktu to 182,04 mln zł brutto, a termin realizacji mija w czerwcu 2015 r.