Przetarg na instalację odsiarczania w Elektrowni Turów

    PGE ogłosiła przetarg na budowę „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin wraz z obiektami towarzyszącymi – w oparciu o technologię mokrą (wapienno- gipsową) – dla bloków nr 4, 5 i 6 opalanych węglem brunatnym w Elektrowni Turów.

    Dodatkowo zakres zadania obejmuje także wymianę w kominie sześcioprzewodowym istniejących trzech 150-metrowych, ceramicznych przewodów kominowych, odprowadzających spaliny z bloków 4-6 i zamontowanie nowych, chemoodpornych przewodów kominowych, odprowadzających spaliny mokre (odsiarczone) lub suche (w trakcie rozruchu bloków nr 4-6).

    Przetarg jest prowadzony według procedury otwartej, a wadium ustalono na 10 mln zł. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę: cena ofertowa brutto (75 proc.), zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne (19 proc.), czas realizacji zamówienia (6 proc.). Termin składania ofert mija 27 listopada.

    Zamawiający zakłada, że dwie z trzech instalacji odsiarczania zostaną oddana do 31 grudnia 2015 r. PGE dopuszcza przy tym możliwość wydłużenia czasu realizacji inwestycji maksymalnie do 31 marca 2016 r. dla jednej z trzech instalacji odsiarczania. Przedsięwzięcie w Turowie znajduje się na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.