Areva testuje technologię CSP

    Francuska firma energetyczna Areva uruchomiła centrum testowania technologii CSP – Concentrating Solar Power w miejscowości Beaumont-Hague.

    Projekt jest prowadzony w Research Hall of Beaumont-Hague, gdzie ponad 80 badaczy i naukowców już pracuje na ponad 3000 m2 pilotażowych instalacji. Głównym celem centrum testowania jest optymalizacja efektywności działania technologii CLFR (Compact Linear Fresnel Reflector) poprzez badania nad pokryciami powierzchni receptora.

    Zespół 15 ekspertów będzie prowadzić prace badawcze nad nową generacją powierzchni, które następnie zostaną zastosowane w termo-dynamicznych elektrowniach słonecznych oferowanych przez Arevę.

    – Jesteśmy niezwykle dumni, że Areva może przyczynić się do rozwoju know-how francuskiego przemysłu z jednoczesnymi korzyściami na rzecz firmy. Ten projekt jest jedną z kluczowych inwestycji Arevy , ponieważ decyduje on o przyszłości technologii CLFR – powiedział Louis-François Durret, CEO w Areva Renewables.