Ruszyła nowoczesna instalacja w koksowni „Victoria”

    Oczyszczanie gazów koksowniczych z amoniaku i siarkowodoru umożliwia nowoczesna instalacja, którą uruchomiono w Zakładach Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu (Dolnośląskie). Inwestycja warta jest 220 mln zł.

    Nowa instalacja do oczyszczania gazu koksowniczego to skomplikowany zespół urządzeń m.in. chemicznych, który zarządzany jest przez system komputerowy. Dzięki zastosowanej technologii gazy koksownicze oczyszczane są z siarkowodoru do poziomu poniżej 0, 4 grama w metrze sześciennym gazu, zaś z amoniaku do poziomu 0, 3 grama w metrze sześciennym.

    Dzięki uruchomieniu instalacji koksownia osiąga lepsze standardy w zakresie ochrony środowiska niż te ujęte w normach unijnych czy polskich.

    Jak poinformował prezes zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek, realizacja inwestycji kosztowała 220 mln zł. „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wsparł ją kwotą 20 mln zł, kolejne 20 mln zł to dotacja z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko” – mówił Marek Mielczarek. Pozostała kwota to środki własne koksowni i pieniądze pozyskane w kredytach.

    Koksownia „Victoria” należy do najstarszych zakładów koksochemicznych w kraju. Obecnie w „Victorii” produkuje się rocznie ponad 500 tys. ton koksu. Udział zakładu w produkcji koksu w Polsce to około 5 proc. W 2010 r. „Victoria” wyeksportował ponad 331 tys. ton koksu.