Atlas Copco jako pierwsza oferuje sprężarki o potwierdzonym świadectwem zerowym zużyciu energii netto — rodzinę „Carbon Zero”

  Oddział Oil-free Air Division firmy Atlas Copco ogłosił, że chłodzone wodą, bezolejowe sprężarki powietrza z serii ZR tej firmy, wyposażone we wbudowane układy odzyskiwania energii, jako pierwsze w świecie uzyskały świadectwo TÜV w zakresie zerowego zużycia energii netto przy spełnieniu określonych warunków konstrukcyjnych. Dowiedziono, że 100% elektrycznej mocy wejściowej można odzyskać w postaci gorącej wody. Dzięki zastosowaniu sprężarek „Carbon Zero” w branżach wykorzystujących ogromne ilości gorącej wody i pary, na przykład w zakładach przetwórstwa żywności, mleczarskich, papierniczych, farmaceutycznych, chemicznych i petrochemicznych, elektrowniach, tekstylnych oraz w miejscach o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza, można znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną.

  Oszczędności energii w układach sprężonego powietrza są bardzo istotne, ponieważ zużycie energii zazwyczaj przekracza 80% kosztów cyklu życia sprężarki. Układy sprężonego powietrza stanowią średnio około 10% zużycia elektryczności w przemyśle, jednak ich udział w kosztach energii elektrycznej zakładu może sięgać nawet 40%. Dlatego firma Atlas Copco od wielu lat prowadzi prace nad nowoczesnymi, energooszczędnymi rozwiązaniami z dziedziny układów sprężonego powietrza. Nowe świadectwo to kolejny kamień milowy w historii innowacyjności firmy Atlas Copco.

  Z przyjemnością oferujemy naszym klientom rozwiązanie z dziedziny układów sprężonego powietrza, które umożliwia odzyskanie 100% energii wejściowej — mówi Stephan Kuhn, prezes ds. dziedziny techniki sprzężonego powietrza w Atlas Copco. – Obecnie nasi klienci walczą z problemem drastycznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dzięki sprężarce Carbon Zero klienci mogą uzyskać sprężone powietrze praktycznie za darmo, co ma znaczący wpływ na ochronę środowiska, a także na ich zyski.

  Niezależna organizacja Technische Überwachungs-Verein (Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego, TÜV) na początku tego roku nadzorowała badania chłodzonych wodą, bezolejowych sprężarek śrubowych ZR 55-750 firmy Atlas Copco, wyposażonych we wbudowane układy odzyskiwania energii. W procesie badawczym mierzono w czasie rzeczywistym wejściową moc elektryczną oraz moc wyjściową w postaci gorącej wody. Następnie oba pomiary zostały porównane. Udowodniono, że w określonych warunkach konstrukcyjnych (temperatura 40°C i wilgotność względna 70%) można odzyskać 100% wejściowej mocy elektrycznej.

  Gdy sprężarka Carbon Zero spręża powietrze, cała wejściowa energia elektryczna jest przekształcana na ciepło. Wysoka temperatura występuje na różnych podzespołach sprężarki.

  Tak naprawdę wyzwaniem jest zebranie tego ciepła ze wszystkich podzespołów: elementów sprężających, chłodnicy oleju, chłodnicy międzystopniowej i chłodnicy końcowej. Wbudowany układ odzyskiwania energii wymusza obieg chłodnej wody przez te wszystkie podzespoły, a wymiana ciepła powoduje ogrzanie wody do 90°C. Uzyskaną w ten sposób gorącą wodę można wykorzystać w przemyśle na kilka sposobów.

  W większości zakładów gorącą wodę można wykorzystać do ogrzewania przestrzeni, pryszniców i innych podobnych celów. Jednak największe korzyści odniosą branże, których procesy wymagają stałego dopływu gorącej wody i pary. Do typowych użytkowników gorącej wody i pary w procesach należą między innymi zakłady przetwórstwa żywności i mleka (pasteryzacja, czyszczenie, sterylizacja, topienie), przemysł celulozowy i papierniczy (w warnikach i parownikach oraz w procesie bielenia i roztwarzania), przemysł tekstylny (farbowanie, stabilizacja włókien sztucznych), przemysł farmaceutyczny (fermentacja i sterylizacja), rafinerie, zakłady chemiczne i petrochemiczne (destylacja z parą wodną, zaawansowane odzyskiwanie, reekstrakcja, śledzenie cieplne), elektrownie (wytwarzanie elektryczności), miejsca o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza (nawilżanie).

  Gorąca woda i para zwykle są wytwarzane przy użyciu kotłów przemysłowych, które zużywają elektryczność lub paliwa, takie jak olej opałowy czy gaz ziemny. Wykorzystanie gorącej wody ze sprężarki (bezpośrednio lub w charakterze wstępnie podgrzanej wody doprowadzonej do kotła) pozwala na znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie zużycia paliwa, co prowadzi do zauważalnych oszczędności energii.

  Chris Lybaert, prezes oddziału Oil-free Air Division firmy Atlas Copco, mówi: – Ogólnie rzecz biorąc, sprężarka Carbon Zero oferuje naszym klientom podwójną korzyść: niezwykłe zalety dla środowiska i większą rentowność.