Automatic Systems Engineering – Podłączenie przewodu z ekranem do listwy zaciskowej

    Nowe, ciekawe rozwiązanie podłączenia przewodu ekranowanego do zacisku nalistwowego zaproponowała ostatnio niemiecka firma CONTA CLIP. Oprócz znanych do tej pory możliwości przyłączenia ekranowanych przewodów np. z wykorzystaniem dodatkowej szyny zbiorczej przed listwą i specjalnymi uchwytami do ekranów – zaproponowano zacisk, którym można dodatkowo przyłączyć ekran. Zapewnia to wkomponowana w konstrukcję zacisku płytka przeznaczona do przyłączenia ekranu przewodu.  Rozwiązanie to zastosowane zostało w zwykłym zacisku, o śrubowym sposobie mocowania przewodów, przy czym w tej konstrukcji sposób mostkowania został zaczerpnięty z zacisków sprężynowych. Użytkownik uzyskuje w ten sposób lepszą funkcjonalność tradycyjnego rozwiązania – dwa kanały do mostkowania, mostki wtykowe łatwe w użyciu, szybsze w montażu i tańsze niż mostki śrubowe. Tą konstrukcją po raz kolejny CONTA CLIP potwierdza, że stara się być numerem jeden w optymalizacji konstrukcji zacisków. 

    www.ase.com.pl