Automatyzacja ewidencji produkcyjnej

    Metal-Fach sp. z o.o., producent maszyn i urządzeń rolniczych, podpisał umowę z firmą TOT.NET na wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji danych ProTrace. Wdrożenie rozwiązania opierającego się na technologii kodów kreskowych pozwoli na automatyzację ewidencji produkcyjnej w ramach obiegu kart kanban. System umożliwi między innymi rejestrowanie w czasie rzeczywistym takich zdarzeń, jak: kompletacja potrzebnych materiałów do produkcji, dostarczenie ich pod wskazany obszar produkcji, rozpoczęcie produkcji danego elementu.

    Wdrożenie tego etapu umożliwi poprawę kontroli procesów produkcyjnych w ramach wprowadzonej metody kanban oraz zautomatyzuje rejestrację przepływów materiałowych, dając dostęp do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym. Eliminacja błędów odręcznej ewidencji, a także opóźnień w dostępie do danych o produkcji to główne cele realizowanej inwestycji.

    Doskonała kontrola procesu produkcyjnego jest szczególnie ważna dla przedsiębiorstw takich jak Metal-Fach, gdzie polityka jakości jest priorytetem i prowadzona jest już od przyjęcia surowców. Maszyny i urządzenia rolnicze przechodzą dokładne testy techniczne i funkcjonalne. Dzięki metodzie kanban wspartej przez zastosowanie kodów kreskowych oraz ProTrace przedsiębiorstwo Metal-Fach będzie realizowało wyższy standard jakości kontroli procesu produkcji.

    www.metalfach.com.pl

    www.totnet.com.pl