BDI: wynagrodzenia inżynierów we wrześniu 2008

    Bank Danych o Inżynierach opublikował comiesięczny raport „Wynagrodzenia inżynierów” za wrzesień 2008 roku. W opracowaniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rynku pracy i wynagrodzeń. Według szacunków BDI średnie wynagrodzenie inżynierów na podstawie 3014 przeanalizowanych stanowisk wyniosło we wrześniu 4924 zł brutto.

    Dane analizowane przez analityków Banku Danych o Inżynierach, zbierane są na bieżąco i pochodzą wprost od ankietowanych inżynierów. W raporcie uwzględnione zostały takie czynniki makroekonomiczne, jak inflacja czy bezrobocie.

    Pełna wersję raportu zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń w poszczególnych branżach i województwach  można zamówić na stronie: http://firmy.bdi.com.pl/orders/report