Grupa Złomrex wdraża system IFS Applications

Grupa Złomrex, dostawca złomu oraz producent i dystrybutor wyrobów hutniczych wdraża system wspomagający zarządzanie klasy ERP – IFS Applications. Rozwiązanie działa już w ośmiu spółkach Grupy, których obroty stanowią ok. 50% skonsolidowanych obrotów Grupy: Złomrex S.A. i Złomrex Metal, jak również w Walcowni Bruzdowej, Ferrostalu Łabędy, Hucie Stali Jakościowych, Odlewni Metali Szopienice i w Centrostalu Górnośląskim. Obecnie z systemu korzysta 700 użytkowników.  

Rozwiązanie zastosowane w Grupie Złomrex obejmuje takie moduły jak: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.  

Aktualnie trwa wdrożenie IFS Applications w krajowej części dywizji dystrybucyjnej, następnie zaś rozważane jest objęcie systemem IFS Applications grupy Voestalpine Stahlhandel – stanowiącej zagraniczną część dywizji, która weszła w skład Grupy Złomrex w 2007 roku.  

Wdrożenie systemu klasy ERP stało się niezbędne w momencie przejmowania przez nas kolejnych spółek. Rozwiązanie firmy IFS ma docelowo wzmocnić konkurencyjność spółki i zintegrować wszystkie sfery naszej działalności – mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes Zarządu Złomrex S.A.  

Działalność Grupy Złomrex jest prowadzona w trzech obszarach – surowcowym, produkcyjnym i dystrybucyjnym. Docelowo mają być one zintegrowane poprzez system IFS Applications.  

Wybraliśmy system IFS Applications, który miał już dobre referencje w sektorze hutniczym. Współpraca z IFS układa się rzeczywiście dobrze. Chociaż przed nami jest wciąż ogrom pracy mamy szacunek do tego, co już udało nam się osiągnąć. Śmiało patrzymy w przyszłość i planujemy wdrożenia w kolejnych spółkach – mówi Dominik Barszcz, główny księgowy Grupy Złomrex, odpowiedzialny za wdrażanie projektów IT w ramach całej Grupy.  

Głównymi korzyściami z wdrożenia systemu IFS, które już odnosi Grupa są:

  • integracja działalności surowcowej, produkcyjnej i dystrybucyjnej
  • usprawnienie procesu obiegu i przetwarzania dokumentów
  • zapewnienie spójności danych we wszystkich spółkach należących do Grupy
  • usprawnienie zarządzania gospodarką remontową i utrzymaniem ruchu
  • przypisanie odpowiedzialności za poszczególne procesy w rozproszonej formalnie i geograficznie strukturze.