Będzie sortownia odpadów w Lubawce

    W Lubawce podpisano umowę na budowę nowoczesnej i ekologicznej sortowni, która powstanie na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. Kontrakt opiewa na kwotę około 27 mln zł.

    Jak dotąd, za blisko 8 mln zł, w Lubawce uruchomiono kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. W kwietniu rozpocznie się budowa nowoczesnej sortowni. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom na realizację projektu otrzymało 20 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013. Kolejne 8 mln zł wyłożą po połowie Sanikom i 17 samorządów zaangażowanych w system.

    Wdrażana technologia jest bardzo innowacyjna. Zakład powstanie w Lubawce na terenie istniejącego już składowiska. (Mo-Ja Multimedia)