Bezpieczne pojazdy autonomiczne – mniejsze emisje CO2, większe bezpieczeństwo, wyższa wydajność i niższe koszty produkcji

Pojazdy wahadłowe na terenie zakładu Michelin w Cuneo pracują bez przerwy: za dnia i w nocy, niezależnie od pogody. Każdy z sześciu wózków samojezdnych (AGV) odpowiada wielkością samochodowi ciężarowemu i jest wyposażony w silnik elektryczny. Nieustannie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pokonują odległość 1500 metrów, jaka dzieli halę produkcyjną i magazyn. Działają zgodnie z instrukcjami załadunku i rozładunku wydawanymi bezpośrednio przez układ nadzoru Rockwell Automation poziomu 2. 

CO TO SĄ POJAZDY AGV?

Pojazdy AGV wyglądają jak gigantyczna wersja zdalnie sterowanych zabawek i wzbudzają ogromne zainteresowanie każdej osoby przechodzącej wiaduktem, z którego rozciąga się widok na zakład. Nie służą one bynajmniej zabawie, a są częścią innowacyjnego projektu, który aktualnie nie ma sobie równych na całym świecie. Został on przygotowany specjalnie dla Michelin przez Giordano & C. we współpracy z Rockwell Automation. Jest to przykład doskonałego wykorzystania najbardziej zaawansowanych technologii, wpisujący się w cyfrową transformację i koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej. Realizacja tego projektu pozwoliła Michelin zyskać istotne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa, wydajności, a także kosztów operacyjnych. Wdrożone rozwiązanie jest niezwykle elastyczne i dlatego można je dostosować do potrzeb dowolnej firmy, która wykonuje transport bliski dużych ładunków na zewnątrz. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem po pierwsze pod kątem jego powielenia w innych zakładach produkcyjnych Michelin, a po drugie pod kątem wdrożenia w czołowych włoskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD…

…konkretnej potrzeby zgłoszonej przez klienta. Firma Michelin, którą zawsze cechowały silne dążenie do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz doskonałe metody wytwórcze, chciała zoptymalizować system transportu oraz przeładunku gotowych produktów w zakładzie w Cuneo. Wymagało to wprowadzenia nowego systemu transportu bliskiego, który zastąpiłby samochody ciężarowe używane do przewożenia opon z hali produkcyjnej do centrum logistycznego oraz wózek widłowy z operatorem wjeżdżający do wnętrza naczepy w celu wykonania przeładunku.

Z uwagi na układ obiektu firma Michelin nie mogła skorzystać z tradycyjnych systemów transportu bliskiego, dlatego poprosiła szereg dostawców o zaproponowanie alternatywnych rozwiązań. Wyzwaniem dla nawet najbardziej doświadczonych spośród nich okazał się wymóg eksploatacji na zewnątrz oraz pokonywania odległości 1500 metrów. Kluczowe znaczenie miało wyzbycie się schematycznego myślenia i sięgnięcie do podejścia stosowanego w przypadku zakładów budowanych w rewitalizowanych lokalizacjach, gdzie punktem wyjściowym jest zastana infrastruktura, którą trzeba wykorzystać w maksymalnym stopniu. Z dokładnie takim nastawieniem do akcji wkroczyła włoska firma Giordano & C. założona w 1924 roku, a dzisiaj znana w świecie jako integrator systemów. Nie zniechęcił jej ogrom prac budowlanych niezbędnych do stworzenia infrastruktury transportowej dla pojazdów wahadłowych ani konieczność zamówienia od firmy Esatroll pojazdów o ściśle określonych parametrach. Następnie przedstawiciele Giordano & C. zwrócili się do firmy Rockwell Automation, z którą Giordano & C. współpracuje już od długiego czasu i w której posiada status złotego partnera OEM. Do sterowania ruchem wahadłowym niezbędne było zintegrowanie systemu wózków AGV z systemem komunikacji poziomu 2, który jest standardowo stosowany przez Rockwell Automation w zakładach Michelin.

NIETYPOWE UWARUNKOWANIA

Na pierwszy rzut oka outsourcing logistyki magazynowej obsługiwanej przez wózki AGV mógłby wydawać się dobrym pomysłem. Jednak w tym konkretnym projekcie występowały pewne specyficzne, nietypowe uwarunkowania. Po pierwsze spora odległość pomiędzy obszarem produkcyjnym i logistycznym wiązała się z koniecznością wykonania szeroko zakrojonych robót budowlanych. W przeciwieństwie do wózków AGV do użytku w pomieszczeniach przedmiotowe pojazdy wahadłowe musiały mieć parametry mechaniczne zbliżone do pojazdu ciężarowego poruszającego się po drodze, a zatem być wyposażone w osie, koła, podwozie itd. Kolejnym niestandardowym elementem było oprogramowanie, gdyż pojazdy musiały być wyposażone w system nawigacji pozwalający im na pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Co więcej, układ sterowania systemem nawigacji korzysta z komunikacji Rockwell Automation poziomu 2, co oznacza, że pojazdy wahadłowe pracują zgodnie z poleceniami otrzymywanymi bezpośrednio z centralnego systemu. Wszystkie panele sterowania w dokach załadunkowych i rozładunkowych, a także interfejsy między systemem poziomu 2 zakładu a flotą, wykorzystują technologie Rockwell Automation, przez co możliwa jest łączność między halą produkcyjną a strefami transportu bliskiego na terenie fabryki. Po ukończeniu produkcji system poziomu 2 informuje o wyrobach gotowych do załadunku w doku na końcu hali produkcyjnej, a następnie rozładunku we wskazanym doku strefy logistycznej. Cała operacja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez klienta i wprowadzonymi przez Giordano & C. do systemu nawigacji. Gdy proces ten dobiegnie końca, do systemu poziomu 2 wysyłana jest odpowiednia informacja, by firma Michelin zawsze miała aktualną wiedzę na temat bieżącej liczby palet w magazynie.

 WYKORZYSTANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Korzystając z zaawansowanych technologii cyfrowych, firma Michelin zdołała zmniejszyć roczne emisje CO2 o 50 ton. W szczególności wykorzystanie pojazdów wahadłowych z silnikami elektrycznymi, których akumulatory ładują się podczas załadunku i rozładunku, pozwoliło jej osiągnąć cel, jakim jest zerowa emisyjność.  Innym zwracającym uwagę aspektem jest polepszenie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz bezpieczeństwa komunikacji. Technologia bramy bezprzewodowej dostarczona przez firmę ProSoft Technology, srebrnego partnera technologicznego Rockwell Automation, pozwala na łatwe i bezpieczne przesyłanie danych między flotą a systemem poziomu 2 za pośrednictwem protokołu CIP Safety. Interesująca jest przy tym szybkość, z jaką wymieniane są informacje o operacjach produkcyjnych i logistycznych — za sprawą ich przetwarzania i komunikacji z systemem Rockwell Automation poziomu 2 w czasie rzeczywistym. W ten sposób firma Michelin ma zawsze aktualny i pełny obraz stanu produkcji i wyrobów w magazynie.


Rockwell Automation