O czym „mówi” olej? cz. I

Przemysłowe oleje smarowe stosowane w różnego rodzaju maszynach spełniają szereg funkcji. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • Smarowanie: olej formuje płynny film pomiędzy współpracującymi elementami części maszyn, zapobiegający kontaktowi metal-metal i zacieraniu, zdolny do przenoszenia zaprojektowanych obciążeń.
  • Chłodzenie: olej odprowadza na zewnątrz ciepło tworzone w węzłach tarcia.
  • Transportowanie: olej odprowadza zanieczyszczenia i produkty zużycia współpracujących elementów i samego oleju z węzłów tarcia.
  • Ochrona: przeciwdziała procesom rdzewienia i korozji.
  • Zapobieganie: nie dopuszcza do tworzenia osadów, utleniania i pienienia.
  • Działanie jako ciecz hydrauliczna: nie jest to wymóg konieczny, ale w niektórych zastosowaniach wręcz niezbędny.

Wszystkie te funkcje oleju są niezwykle istotne, dlatego od jego jakości zależy sprawność, trwałość i niezawodność urządzenia, w którym jest stosowany. Są więc uzasadnione podstawy do uznania oleju za równoprawny element urządzenia – i tylko takie podejście stawia olej na przysługującej mu pozycji.

Cztery z wymienionych wcześniej funkcji (smarowanie, chłodzenie, odprowadzanie zanieczyszczeń oraz, jeśli jest to konieczne, praca jako ciecz hydrauliczna) mogą być spełniane przez oleje bazowe. Realizacja pozostałych funkcji wymaga stosowania odpowiednio dobranych środków chemicznych – dodatków.

Autor: Włodzimierz Ostaszewski