Nowe technologie w procesie hartowania stali

Proces hartowania stali jest stosowany w celu zmiany lub utrwalenia fizycznych cech produktów stalowych i żelaznych. Proces hartowania stali składa się z: wyżarzania, odpuszczania, szybkiego chłodzenia, przesycania i cieplnego wygrzewania.

Zalety systemu RASERT to większa wydajność cieplna, istotne oszczędności związane ze zmniejszeniem zużycia energii, a także dłuższe życie rury płomieniowej. System ten może być z powodzeniem wprowadzany w celu modernizacji procesu obróbki cieplnej 

Szeroki zakres stosowania

Celem hartowania stali może być: zwiększanie lub zmniejszanie twardości, wytrzymałości, ciągliwości i plastyczności, a także redukcja wewnętrznych naprężeń nabytych podczas tłoczenia, kucia i cięcia. Obecne zmiany w charakterystyce metali wynikają z modyfikacji struktury krystalicznej.

W ciągu ostatniego stulecia procesy i związane z nimi zmiany w produktach były badane mikroskopowo, także na poziomie struktury krystalicznej. Obecna wiedza na temat metalurgii umożliwia precyzyjne modyfikowanie charakterystyki stali tak, aby bardziej odpowiadała potrzebom użytkowników. Hartowanie stali jest szeroko wykorzystywane zarówno w przemyśle stalowym – np. produkcja blach, rur i prętów, jak również do wyrobów stalowych.