Jakość energii elektrycznej

Powszechnie stosowane układy elektroniczne w sterowaniu procesów produkcyjnych, aparaturze pomiarowej, urządzeniach bezprzerwowego zasilania stosowanych w zakładach przemysłowych są wrażliwe na jakość dostarczanej energii elektrycznej, tj. poziom napięcia zasilającego, przepięcia, zapady i harmoniczne.

Monitoring parametrów zasilania silników indukcyjnych gwarancją ich wysokiej wydajności

Druga z dwóch części Październik − Monitoring parametrów zasilania silników indukcyjnych jako środek służący poprawie jakości energii elektrycznej

Zastosowanie silników elektrycznych małej mocy w aplikacjach wielocyklowych

Podstawowe zagadnienia * Moment silnika wymagany do napędu aplikacji jest różny na każdym etapie pracy dla realizowanego cyklu obciążenia. * Silniki zapewniają moc powyżej znamionowego obciążenia dla krótkiego okresu czasu. * Napędy VFD pozwalają na kontrolę procesów rozruchowych i stanów wyłączenia. * Zgodnie z wytycznymi projektowymi i normalizacyjnymi silniki indukcyjne mogą być używane do ogólnych zadań w rozwiązaniach Motion Control jako ekonomiczna alternatywa dla większości tradycyjnych metod.

Przemysłowe urządzenia do podtrzymania zasilania

Ciągłość zasilania jest gwarancją bezpiecznego funkcjonowania procesów produkcyjnych i logistycznych. Można je zapewnić, stosując UPS-y. Urządzenia tego typu, stosowane w obiektach przemysłowych, różnią się znacznie od tych, które używane są w biurach czy też w domu.

8 kroków do właściwego utrzymania systemu sterowania procesem

Strategiczne podejście do zagadnienia utrzymania ruchu w fabryce oszczędza czas, pieniądze, a czasami twoje zdrowie psychiczne. Gdy firma dobrze prosperuje, wtedy rośnie popyt, systemy w fabryce pracują przy maksymalnej wydajności, a niejednokrotnie są nawet przeciążone. Gdy firma przeżywa kryzys, zmniejsza się budżet i maleje zatrudnienie. W wyniku tego fabryczne systemy nie są wystarczająco często konserwowane i odnawiane.

Program Trane Extended Start – Optymalizacja systemu HVAC

Poprawna instalacja i pierwszy rok działania są kluczowe, aby nowy system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) działał w pełni swoich możliwości. Firma Trane, wiodący światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu do pomieszczeń oraz marka Ingersoll Rand, pomaga właścicielom i zarządcom budynków w podnoszeniu wydajności HVAC i przedłużaniu żywotności systemu oferując nowy program serwisowy Trane Extended Start.

Jak nie należy instalować wysokowydajnego silnika

Stowarzyszenie Energy Independence and Security Act z 2007 r. (EISA 2007), którego regulacje weszły w życie 19 grudnia 2010 r., nakłada w Stanach Zjednoczonych obowiązek sprzedaży nowych silników z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi wydajności. Nie obejmuje to silników zgromadzonych w magazynach lub silników przewijanych.

Prowadniki do kabli

Prowadniki mają za zadanie zapewnienie ochrony kabli przed uszkodzeniami, które mogą powstać podczas ruchu maszyny. Stąd też są niezbędne w maszynach i urządzeniach, gdzie wymaga się przesyłu zarówno energii elektrycznej, jak i sygnałów do elementów ruchomych.

Sposób na niższe rachunki za energię

Kompensacja mocy biernej Co czwarty przedsiębiorca płaci za energię bierną, która nie jest zużywana na pracę urządzeń w jego zakładzie. W zależności  od ilości zużywanych kilowatogodzin może...

Technologie napędów i silników firmy Emerson zalecane przez szwedzką agencję ds. energii

Szwedzka agencja ds. energii Energimyndigheten w raporcie dotyczącym silników elektrycznych podkreśliła korzyści z oszczędności energii możliwych do uzyskania dzięki używaniu napędów...