Castrol | leaderboard | 5.12.2022 – 12.03.2023

Uszczelnienia

Nie ma wątpliwości, że od właściwego uszczelnienia zależy pewność pracy oraz bezpieczeństwo maszyn i urządzeń przemysłowych. Stąd też kluczową rolę odgrywa uszczelnienie wysokiej jakości,...

Maszyna i człowiek – w trosce o bezpieczeństwo

Każdy kontakt człowieka z maszyną stanowi potencjalne źródło zagrożenia. Większość wypadków przy pracy jest bezpośrednio związana z obsługą maszyn, a nieuniknionymi konsekwencjami tych zdarzeń...

Pompy

Pompy są nieodzownym elementem wielu instalacji przemysłowych. Jak wiadomo, są to urządzenia, które wytwarzają różnicę ciśnień pomiędzy stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy). Tym sposobem możliwy jest transport cieczy lub osadów.

Rosnąca rola systemów CMMS

Nawet jeśli usuwanie awarii i jej efektów doprowadzimy do perfekcji, to i tak przestój urządzeń skutkować będzie wymiernymi stratami finansowymi. Idealnym byłoby doprowadzenie do takiej sytuacji, w której awarie nie występują wcale, a system produkcyjny utrzymywany jest w sprawności dzięki planowanym wcześniej działaniom. Temu celowi służą systemy CMMS.

Outsourcing utrzymania ruchu

Kadra zarządzająca staje codziennie przed wyzwaniami, które rodzą się w trakcie realizacji strategii skutecznego utrzymania ruchu urządzeń produkcyjnych i pomocniczych. Wymóg utrzymania urządzeń w gotowości staje się dla firm bardziej krytyczny niż wdrażanie zaawansowanych praktyk produkcyjnych typu „lean” czy „quick response”.

Nie od dziś wiadomo, że pompy są nieodzownymi elementami bezpośrednio wpływającymi na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Stanowią niejako „serce” każdego zakładu przemysłowego. Dlatego też ze...

Przekładnie pasowe i nie tylko

Craig Resnick z ARC Advisory Group wprowadził w 2001 roku określenie PAC dla nowej klasy systemów sterowania. Teraz – w roku 2008 – wypada wprowadzić pojęcie programowalnych urządzeń automatyki (PAD – Programmable Automation Devices) jako klasy urządzeń, które pod względem technologicznym mieszczą się pomiędzy prostymi, tradycyjnymi PLC a zaawansowanymi PAC.

Smary syntetyczne

Syntetyki stanowią logiczny wybór środka smarnego dla całego szeregu zastosowań, włączając sytuacje, gdy: Następuje awaria sprzętu lub przedłuża się czas postoju. Powodem kłopotów jest nieskuteczny środek smarny lub stosowane praktyki.

Przenośniki

Przenośniki to urządzenia transportu bliskiego do przemieszczania po określonym torze poje-dynczych przedmiotów, jednostek ładunkowych oraz materiałów sypkich. Szeroki asortyment przenośników sprawia, że znajdują one...

Łożyska ślizgowe, cz. II

Wydawać się może, że łożyska ślizgowe funkcjonują w cieniu łożysk tocznych. Taki wniosek można wysnuć, gdy analizuje się liczbę rozwiązań konstrukcyjnych ostatnich z wymienionych. Ale łożyska ślizgowe spotykamy niemal na każdym kroku. Przykładem są mechanizmy zegarków ręcznych, które cechują się mikroskopijnymi rozmiarami, a pracują pod obciążeniami odpowiadającymi ułamkom grama oraz z bardzo małymi prędkościami poślizgu.