Certyfikat dla Polic

    Zakłady Chemiczne Police pomyślnie przeszły audyt potwierdzający funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audytorzy TÜV NORD Polska dokonali również recertyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z polską normą PN-N 18001 oraz międzynarodową normą OHSAS 18001.

    Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) to  zaprojektowany i wdrożony system zarządzania obejmujący zarządzanie jakością na zgodność z ISO 9001, system zarządzania środowiskowego na zgodność z ISO 14001 oraz opisany powyżej system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Procedury jak i procesy odnoszące się do różnych systemów są w sposób przejrzysty i logiczny powiązane ze sobą. Dzięki takiemu rozwiązaniu systemy wspomagają się wzajemnie i uzupełniają. Początki sięgają 2001 roku, kiedy po raz pierwszy Zakłady Chemiczne „POLICE” SA certyfikowały system zarządzania jakością. Już wtedy wiele uwagi poświęcano ochronie środowiska oraz bezpieczeństwu i higienie pracy. Przez kolejne lata do 2005 roku rozwijano ZSZ wdrażając pozostałe elementy.

    Od dojrzałych systemów zarządzania wymaga się sprawnego funkcjonowania nie tylko w zaplanowanych procesach, ale także w sytuacjach awaryjnych. Jednym z głównych tematów była ocena funkcjonowanie ZSZ w sytuacji ekstremalnej, jaką była kwietniowa przerwa w dostawach energii elektrycznej. Oceniano działalność komórek decyzyjnych, wykonawczych a także zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.

    Spółka została oceniona pozytywnie, audytorzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu ocenianych systemów.

    Udział w Zintegrowanym Systemie Zarządzania oznacza, że wszystkie realizowane procesy oraz działania rozpatrywane są pod kątem wpływu na jakość wyrobów, oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Pozwala to na większą elastyczność we wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu procesów, obniżenie kosztów, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy, podniesienie poziomu zarządzania a także wzrost zaufania do firmy.