CompAir – Nowe energooszczędne sprężarki CompAir L11-18 VS

  CompAir rozszerzył swoją ofertę sprężarek z regulowaną liczbą obrotów o siedem nowych modeli o mocy od 11 kW do 250 kW.

  Głównym celem nowych projektów było osiągnięcie maksymalnej energooszczędności. Każda sprężarka napędzana jest silnikiem o zmiennej liczbie obrotów, który umożliwia znaczną redukcję zużycia energii.

  Wszystkie sprężarki nowego typoszeregu charakteryzują się zakresem wydajności wyższym nawet o 17% od innych sprężarek porównywalnej wielkości.

  Sprężarki o ograniczonym zakresie wydajności przechodzą w tryb pracy luzem, jeśli zapotrzebowanie spada poniżej dolnej granicy wydajności.

  W przeciwieństwie do takich urządzeń np. sprężarka L11VS może kontynuować pracę przy zapotrzebowaniu wynoszącym 10% maksymalnej wydajności przy 7 barach, zapewniając elastyczność pracy i dokładną kontrolę zużycia sprężonego powietrza.

  Nowy typoszereg jest dostępny w dwóch wielkościach obudowy i charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu wynoszącym 65–70 dB(A). Umożliwia to posadowienie sprężarki bezpośrednio na hali produkcyjnej.

  W każdej sprężarce jest zamontowany sterownik AirSmart, dysponujący przejrzystym wyświetlaczem tekstowym i diodami kontrolnymi umożliwiającymi użytkownikowi kontrolę parametrów pracy sprężarki i uzyskanie tak istotnych informacji, jak przewidywana żywotność oleju czy zużycie energii.

  CompAir oferuje również szeroką paletę dodatkowych opcji pozwalających użytkownikowi na dokładne dopasowanie sprężarki do lokalnych wymagań. Dostępny jest między innymi zintegrowany osuszacz, niezwiększający wymiarów urządzenia. Dzięki sterownikowi AirSmart kontrolującemu punkt rosy nie jest konieczne instalowanie oddzielnego sterownika osuszacza, co dodatkowo zwiększa oszczędności.

  Innymi opcjami są automatyczny zawór spustu kondensatu, zbiornik ciśnieniowy dopasowany dokładnie do wymiarów urządzenia i sterownik nadrzędny. Umożliwia on jednoczesne sterowanie nawet ośmioma sprężarkami o regulowanej wydajności i ustalanie najbardziej ekonomicznej wartości ciśnienia uruchamiającego sprężarki.

  Każda sprężarka nowego typoszeregu CompAir jest objęta programem rozszerzonej gwarancji Assure. Program gwarancyjny Assure inaczej niż w przypadku standardowych gwarancji obejmujących okres jednego lub kilku lat, jest oparty na liczbie przepracowanych godzin, zapewniając bezpłatne usuwanie usterek przez 24 tys. godzin pracy urządzenia. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 44 tys. motogodzin.

  www.compair.com.pl