Dalkia Energy & Technical Services z Systemem Zarządzania Energią

    Dalkia Energy & Technical Services otrzymała pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, zgodnego z normą europejską BS EN 16001:2009.

    Otrzymanie certyfikatu poprzedził audyt przeprowadzony przez British Standards Institution Polska. Potwierdził on, że spółka wdrożyła i stosuje najlepsze praktyki w zakresie zarządzania zużyciem energii oraz efektywnego jej wykorzystania.

    Dalkia Energy & Technical Services wdraża rozwiązania dotyczące efektywnego korzystania z energii na obiektach swoich klientów, gdzie zarządza instalacjami energetycznymi i technicznymi. Wykorzystuje przy tym narzędzia pozwalające na monitorowanie zużycia oraz poprawę tych parametrów. Dzięki takiemu podejściu może zapewnić klientom optymalizację kosztów zużycia energii oraz poprawić efektywność działania firmy. Klienci Dalkii, którzy już dziś korzystają z wdrożonych rozwiązań, zyskali dodatkowe zapewnie, że firma oferuje im usługi zgodne z najlepszymi standardami na świecie.