Dobór smaru warto powierzyć specjalistom

  Przemysław Niedzielski, kierownik produktu w firmie Orlen Oil:

  Aby odpowiednio dobrać optymalny smar do danego zastosowania, trzeba uwzględnić bardzo wiele czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: rodzaj urządzenia/mechanizmu, zakres temperatur pracy, rodzaj systemu, w jakim smar będzie funkcjonował (np. w układach centralnego smarowania – smar półpłynny lub płynny), obecność wody, środowisko pracy danej maszyny/podzespołu (np. wstrząsy, wibracje), elementy, z jakich zbudowane jest dane urządzenie, planowany okres eksploatacji czy jego stan techniczny.

  Dobór smaru do łożysk wymaga szczególnego zaangażowania i wiedzy. Oprócz wymienionych czynników należy zweryfikować typ łożyska, rodzaj smarowania oraz jego warunki pracy, np. obciążenie, prędkość obwodową, minimalną i maksymalną temperaturę pracy oraz czynnik DN – iloczyn średniej średnicy łożyska i maksymalnych obrotów.

  Po wyborze smaru można przejść do samego sposobu jego aplikacji. Tutaj potrzebny jest audyt, podczas którego określa się m.in. częstotliwość smarowania, sposób implementacji smaru, ilość aplikowanego smaru, konstrukcję danej maszyny lub urządzenia oraz panujące w niej ciśnienie.

  Jeśli chodzi o ostatni parametr, możliwe jest smarowanie bezciśnieniowe (ciśnienie w układzie równe lub niższe niż atmosferyczne) i ciśnieniowe (odwrotnie). Również sposób obsługi takiego urządzenia wyodrębnia sposoby smarowania, np. ręczne, samoczynne i automatyczne.

  Jak widać, dobór optymalnego smaru oraz jego poprawna aplikacja to zagadnienie niezwykle trudne, dlatego warto je powierzyć specjalistom.