Dobór smaru zawsze powinien być ukierunkowany na daną aplikację

    Tomasz Gołaszewski, Biuro Techniczne w firmie Schaeffler Polska:

    Właściwy dobór środka smarnego jest jednym z kluczowych zagadnień dotyczących eksploatacji maszyn i urządzeń. Jest to również jeden z najtrudniejszych problemów aplikacji łożyskowych, niestety często traktowany bez właściwej atencji. Tymczasem nieodpowiedni środek smarny jest często przyczyną niewłaściwej pracy łożysk oraz niewykorzystania ich potencjału – zarówno wytrzymałości, jak i trwałości eksploatacyjnej. Konsekwencją są awarie maszyn i urządzeń oraz kosztowne przerwy w produkcji.

    Przy dobieraniu właściwego smaru potrzebna jest wiedza o budowie urządzenia, o jego parametrach pracy i warunkach otoczenia. Koniecznie trzeba uwzględnić rodzaj zastosowanego łożyska, układ wału (pionowy lub poziomy), temperaturę pracy, wielkość obciążeń przenoszonych przez łożysko, prędkość obrotową, cykl pracy (stałe lub zmienne warunki, nagłe zatrzymania i starty), warunki otoczenia (wilgotność, temperatura, zanieczyszczenia stałe lub gazowe) oraz inne czynniki typowe dla danej aplikacji.

    Prawidłowo dobrany środek smarny daje szanse na długą i bezawaryjną pracę maszyn i urządzeń, natomiast niewłaściwie dobrany smar skraca, często dramatycznie, trwałość łożysk. Dobór smaru zawsze powinien być działaniem indywidualnym, skierowanym na daną aplikację, czyli konkretne urządzenie o dokładnie zdefiniowanej konstrukcji, pracujące w konkretnych warunkach.

    Gdy smar zostanie poprawnie dobrany, można obliczyć jego trwałość (w każdym łożysku oddzielnie), a w przypadku konieczności dosmarowywania – obliczyć ilość i częstotliwość dostarczania świeżego smaru. Warto pamiętać, że zbyt duża ilość środka smarnego w łożysku nie sprzyja jego optymalnej pracy.