Dofinansowanie dla Parku Naukowo-Technologicznego

  Ponad 50 mln dofinansowania z Unii Europejskiej otrzyma Uniwersytet Zielonogórski na realizację projektu Park Naukowo-Technologiczny. Umowa między zarządem województwa a Uniwersytetem Zielonogórskim zostanie podpisana za kilka dni.

  Całkowity koszt projektu to 60 mln 404 tys. zł, z czego zielonogórska uczelnia otrzyma 50 mln 946 tys. zł dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

  „To najważniejszy obiekt, który powstaje w naszym województwie. Będzie nas wspierał w realizacji celu strategicznego, czyli w rozwoju regionu opartego na wiedzy. W nowym okresie programowania, na innowacje będziemy przeznaczać 40 procent wszystkich dostępnych środków unijnych w Polsce. Dlatego musimy mieć przygotowaną infrastrukturę” – powiedziała PAP marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak.

  Lubuski Parku Przemysłowo – Technologiczny składa się z dwóch kompleksów: Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Parku Przemysłowego w całości objętego statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

  W ramach projektu powstanie w Nowym Kisielinie koło Zielonej Góry Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych i Inkubator Przedsiębiorczości.

  „To historyczny moment, bo Uniwersytet Zielonogórski otrzymuje wielką szansę na rozwój. Wierzę, że z czasem przełoży się to na gospodarkę” – dodał rektor UZ prof. Czesław Osękowski.

  Jak przekazała PAP rzeczniczka UZ Ewa Sapeńko, Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny, działając pomiędzy biznesem a nauką, będzie narzędziem transferu i wykorzystania nowoczesnych technologii.

  LPPT będzie instytucją powiązaną ze środowiskiem naukowym i zorientowaną na promowanie działań badawczych, a także wpierającą przedsiębiorczość.

  Ma się przyczynić do rozwoju małych i średnich firm, a w efekcie do powstania nowych miejsc pracy.