EASEOFTRAINING – szkolenia dla partnerów Datalogic Mobile

    Producnet przenośnych komputerów i systemów RFID uruchomił portal szkoleniowy EASEOFTRAINING. Jest on przeznaczony dla partnerów Datalogic Mobile i ma na celu pomoc im w rozwoju działalności. Dzięki wykorzystaniu Internetu szkolenia są dostępne w ramach indywidualnego toku nauczania, a postępy w nauce są weryfikowane na bieżąco. Szkolenia EASEOFTRAINING obejmują informacje o produktach Datalogic Mobile i ich cechach, które odróżniają je od alternatywnych urządzeń.

    Szkolenia posiadają ścieżkę dźwiękową/narrację, skrypty i quizy sprawdzające zdobytą wiedzę. Każdy z uczestników po zakończeniu kursu otrzymuje certyfikat. Dostęp do sieciowego portalu szkoleniowego jest bezpłatny. Kod autoryzacyjny można uzyskać kontaktując się z oddziałem ds. szkoleń drogą e-mailową na adres Training.mobile@datalogic.com Kursy mogą być powtarzane tak często jak jest to konieczne.

    www.mobile.datalogic.com