EC Electronics – Karta akwizycji sygnałów

    EC Electronics wprowadza do sprzedaży dwukanałową zewnętrzną kartę akwizycji sygnałów z interfejsem USB oraz pakietem oprogramowania Sigview. Urządzenie może być stosowane w laboratoriach uczelni technicznych jako doposażenie sprzętu pomiarowego i analizy sygnałów. Możliwości oprogramowania pozwalają na wykonywanie prostych analiz (analiza czasowa, FFT), jak i bardziej zaawansowanych (waterfall FFT, korelacje między sygnałami). Moduł wykorzystuje sterowniki portu USB wbudowane w system WINDOWS. Atutem urządzenia są dwa analogowe wyjścia, które mogą posłużyć do sterowania zewnątrznych urządzeń lub przetwarzania wypracowanych w oprogramowaniu sygnałów (np. do sterowania wzbudnikiem).Urządzenie współpracuje bezpośrednio z czujnikami drgań, mikrofonami, czujnikami ciśnienia z interfejsem ICP (wbudowany wzmacniacz ICP/IEPE) oraz napięciowym w zakresie 0.1 Vpp, 1 Vpp, 10 Vpp.

    www.vibx.pl