Elfab otrzymuje certyfikat ISO/TS 29001:2010

    Firma Elfab otrzymała certyfikat ISO/TS 29001:2010, potwierdzający zgodność ich systemu zarządzania jakością z tą normą. Jest to pierwszy producent membran bezpieczeństwa, który spełnia wymogi techniczne określone w trzecim wydaniu normy ISO/TS 29001, stworzonej specjalnie na potrzeby przemysłu naftowego, petrochemicznego i gazowniczego.

    Wyjaśniając znaczenie tego wyróżnienia, Bryan Tate, kierownik ds. jakości w firmie Elfab, powiedział: „Ten certyfikat jest dowodem na zaangażowanie firmy Elfab w stosowanie najlepszych branżowych praktyk i dążenie do ciągłego poprawiania jakości naszych produktów i usług. Dzięki niemu wdrożyliśmy procesy pozwalające nam na ciągłe rozszerzanie naszej wiedzy technicznej i ograniczanie odpadów, co na dłuższą metę przyniesie korzyści naszym klientom”.

    Firma Lloyd’s Register Quality Assurance przeprowadziła wewnętrzną kontrolę zakładów firmy Elfab w sierpniu 2013 roku, a oficjalny certyfikat został wydany dwa miesiące później. Jest on kolejnym dodatkiem do bogatego zbioru certyfikatów jakości firmy Elfab.

    Ed Durante, kierownik projektu grupy roboczej ISO/TC 67, która opracowała normę ISO/TS 29001:2010, określił ją mianem „standardowego wymogu w zakresie systemów zarządzania jakością dla firm z sektora wydobycia i produkcji przemysłu petrochemicznego oraz gazowniczego. Dokument ten zyskuje akceptację sektora rafinacji i jest poważnie rozpatrywany przez firmy z branży rurociągów”.