Energia przede wszystkim

Politolodzy przewidują, że jedną z głównych przyczyn przyszłych wojen będzie energia, a ściślej uzyskanie dostępu do jej źródeł. Już dziś jesteśmy świadkami wywierania politycznej i ekonomicznej presji przez dostawców energii na jej odbiorcach. Jak radzić sobie zatem z rosnącym popytem na energię?

Z jednej strony należy rozwijać przemysł energetyczny, inwestować w nowe elektrownie i sieci dystrybucyjne (prądu, gazu, ropy), a z drugiej – zmniejszać zużycie energii przez zastosowanie nowych technologii i urządzeń charakteryzujących się mniejszym apetytem na energię. Temu zagadnieniu poświęcony jest Temat numeru (artykuły na str. 30 i 38). Oszacowanie wydajności energetycznej urządzeń (audyt energetyczny) i opracowanie planu energetycznego ułatwią z pewnością kalkulatory energii oraz zastosowanie nowoczesnych technologii minimalizujących np. tarcie.

Zmniejszaniu zużycia energii służą także nowe technologie ułatwiające spawanie (str. 4). Zastosowanie łączników kołnierzowych w miejsce spawów pachwinowych to oszczędność czasu, energii, a także zwiększenie parametrów wytrzymałościowych.

Duży wpływ na oszczędności energii ma stosowanie odpowiednich silników elektrycznych, a także sposób ich sterowania. Zastosowanie przemienników częstotliwości w sterowaniu pracą silników (str. 12) może się okazać niezbędne w niektórych aplikacjach wymagających dużej precyzji działania. Wybór samego napędu może ułatwić lektura artykułu „Nowoczesne napędy prądu przemiennego z przemiennikami częstotliwości” (str. 20). Uzupełnieniem tematu związanego z silnikami jest artykuł o nowoczesnych silnikach bezszczotkowych prądu stałego (str. 26).

Zagadnieniu zarządzania alarmami w przedsiębiorstwie poświęcony jest tekst na str. 42. Okazuje się, że nowoczesne systemy alarmowe mogą być świetnym źródłem informacji i ważnym narzędziem analitycznym, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie produktywności i rentowności. Temu celowi służy także „odchudzanie” produkcji i utrzymania ruchu. Podstawowym mitem związanym z Lean Maintenance jest to, że „odchudzone utrzymanie ruchu” oznacza utrzymanie ruchu, które zmniejszono lub w inny sposób ograniczono. Jednak jest to mylny pogląd, o czym przekonuje autor artykułu na str. 48.

W dziale Logistyka (str. 70) autor zastanawia się, kiedy warto zastosować nowoczesny system zarządzania magazynem (WMS) i czy jest on w stanie zastąpić odpowiedni moduł systemu ERP. Warto także zapoznać się z artykułem na str. 80, który porusza problematykę zarządzania projektami. Z reguły wymagają one współdziałania wielu działów w przedsiębiorstwie, a korzyści odnosi firma jako całość. Niestety w wielu przypadkach rola zespołów powoływanych do realizacji projektów jest niedoceniana.

Ważnymi elementami linii produkcyjnych są łożyska. Stąd temat ten często gości na naszych łamach. W bieżącym numerze opisujemy sposoby maksymalizacji żywotności łożysk (str. 54). Jednym z nich jest stosowanie oryginalnych produktów. Zdarza się bowiem, że inżynierowie decydują się na zastosowanie tańszego zamiennika lub nieświadomie kupują łożyska… podrobione, co zwykle okazuje się fatalne w skutkach. Jak nie dać się oszukać i rozpoznać „fałszywki” – warto zapoznać się z materiałem na str. 62.

Tematowi podrabianych i tanich zamienników poświęcona będzie także debata zorganizowana przez redakcję Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych w trakcie VII Międzynarodowych Targów Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów w Katowicach. Dyskusja odbędzie się 22 października br. w godz. 12–14 w sali Austriackiej na terenie MTK przy ul. Bytkowskiej 1B. Do dziś swój udział potwierdził ekspert z firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją łożysk oraz z przedsiębiorstwa działającego w branży olejowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bieżącym numerem UR oraz wzięcia udziału w debacie.

Tomasz Kurzacz

Redaktor naczelny