Energoinstal otworzył Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych

    W poniedziałek Energoinstal oficjalnie otworzył Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych w Porębie koło Zawiercia. To jedyny zakład na świecie, gdzie laser jest używany na skalę przemysłową do spawania części ciśnieniowych kotłów energetycznych.

    Łączna moc laserów zgromadzonych w zakładzie wynosi 32 kilowaty. Władze spółki podkreślają, że pod względem mocy laserów jest to drugi co do wielkości tego typu obiekt w Europie.

    Linia laserowego spawania daje pracę 15 osobom, wraz z dozorem i kontrolą jakości. Koszt inwestycji wyniósł 32 mln zł, z czego ok. 11 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie z programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.