Zakończono modernizację gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego

  Nowoczesna sortownia śmieci, kompostownia, elektrownia biogazowa oraz nowa kwatera odpadów o powierzchni 12 hektarów – to najważniejsze elementy zakończonej modernizacji Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku-Szadółkach – największej w Pomorskiem firmy tego typu.

  Zakład Utylizacyjny w Gdańsku-Szadółkach przyjmuje rocznie ok. 380 tys. ton odpadów od prawie 600 tys. mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin. Modernizacja zakładu trwała prawie trzy lata. Prace kosztowały ponad 400 mln zł.

  W ramach modernizacji na terenie firmy powstała m.in. sortownia odpadów, w której segreguje się ok. 140 tys. ton odpadów rocznie. W sortowni odzyskuje się szkło białe i kolorowe, makulaturę, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne oraz odpady organiczne.

  Częścią zmodernizowanego zakładu jest też kompostownia, która rocznie może przerobić na nawóz ponad 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Do kompostowania trafiają zarówno odpady organiczne dostarczone przez sortownię, jak i odpady pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej m.in. w Gdańsku. Kompostownia znajduje się w szczelnej hali, wyposażona jest też w filtry, co ma zagwarantować, że na zewnątrz nie wydobędą się odory powstające podczas produkcji nawozu.

  Kolejnym elementem prac modernizacyjnych w Zakładzie Utylizacyjnym była budowa nowej kwatery, w której składowane są odpady komunalne. Została ona oddana do użytku już przed ponad rokiem. Ma ona ok. 12 hektarów powierzchni, jej dno uszczelniono kilkoma warstwami materiałów, m.in. bentomatą, została też wyposażona w system drenażu, dzięki czemu spełnia normy Unii Europejskiej. Kwatera ta będzie służyła mieszkańcom Gdańska i okolic przez ok. 30 lat.

  W ramach modernizacji w zakładzie rozbudowana została instalacja, dzięki której ze składowiska odpadów pozyskiwane są biogazy. W ramach tej inwestycji powstała też elektrownia biogazowa. W tej chwili wytwarzany w niej prąd może zaspokoić potrzeby około 620 gospodarstw domowych.

  Częścią inwestycji było też zamknięcie używanego dotychczas składowiska odpadów o powierzchni 12 hektarów. Kwatera ta – wykorzystywana przez 11 lat (od 1998 do 2009 roku) jest rekultywowana. „W tej chwili trwa pokrywanie składowiska warstwą ziemi, do 2013 roku zostanie ono obsadzone trawami oraz krzewami, a później drzewami” – poinformował Gołębiewski.

  Zakończona właśnie modernizacja Zakładu Utylizacyjnego rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku. Ponad 400 mln zł, które pochłonęła, pochodziło w 60 procentach z funduszy Unii Europejskiej. 40 proc. kosztów inwestycji firma pokryła ze środków własnych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.