Filtrowanie zniekształceń i przepięć występujących w sieci

    Krzysztof Rokosz, młodszy Category Manager w firmie Conrad Electronic:

    Zapewnienie odpowiednich parametrów energii zasilającej jest sprawą kluczową dla prawidłowej pracy zasilanych urządzeń. Nagły zanik napięcia lub zmiana parametrów zasilającej energii może spowodować nieprawidłową pracę urządzeń, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie całego urządzenia.

    Norma PN-IEC 60038 określa parametry, jakimi powinna się cechować sieć zasilania – jest to 230 V ±10% i częstotliwość 50 Hz, o sinusoidalnym przebiegu krzywej napięcia oraz zniekształceniu harmonicznym nieprzekraczającym 5%. W praktyce parametry te często różnią się od tych wskazanych w normach, a ponadto problemem są zdarzające się przerwy w zasilaniu.

    Aby zapobiec tym niekorzystnym czynnikom oraz ochronić urządzenie docelowe, najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie zasilaczy bezprzerwowych. UPS-y są zbudowane z akumulatora magazynującego energię elektryczną oraz elektronicznego modułu zarządzającego.

    Pierwotna budowa urządzenia jako zasilacza akumulatorowego ewoluowała z czasem. Obecnie UPS-y są wyposażone w rozbudowane moduły regulacji, detekcji i filtracji przetwarzanej energii elektrycznej. Dzięki rozbudowanym modułom potrafią dostarczyć stabilne zasilanie o wzorcowych parametrach, niezależnie od czerpanej przez siebie energii. Urządzenia tego typu potrafią także filtrować różnego rodzaju zniekształcenia i przepięcia występujące w sieci, takie jak: wahania napięcia spowodowane podłączeniem urządzeń o dużej mocy, przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i pracą dużych silników czy zniekształcenia harmoniczne spowodowane pracą zasilaczy impulsowych.