Zasilacze dynamiczne – ciekawa alternatywa dla tradycyjnych UPS-ów

    Zbigniew Kołodziejski, dyrektor ds. operacyjnych w firmie Slider Technologies:

    Najważniejszym obszarem wykorzystującym UPS-y jest szeroko rozumiana automatyzacja, produkcja komponentów elektronicznych i światłowodowych. Również w przypadku wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej stosowane są urządzenia typu UPS w celu niezawodnego zasilania własnej automatyki i urządzeń kontrolno-pomiarowych.

    W Polsce wiele osób związanych z utrzymaniem ruchu uważa, że UPS przemysłowy musi być wyposażony w transformator separacyjny na swoim wyjściu. Jeśli przyjrzeć się ofertom liderów rynku, można zauważyć, że transformator na wyjściu UPS-a jest rzadkością, a jego stosowanie wynika głównie z użytego środka ochrony przeciwporażeniowej. W innych przypadkach taki transformator pogarsza jedynie poziom niezawodności dostaw energii i obniża moc zwarciową na wyjściu urządzenia. W przypadku poważnej awarii UPS-y bez transformatora mogą przewodzić składową stałą, dlatego jako ciekawą alternatywę warto rozważyć zasilacze dynamiczne, w których nie występuje składowa stała, a zdolność generowania dużych prądów zwarciowych pozwala na zadziałanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych nawet przy pracy autonomicznej (bez dostępu do zawodowej sieci energetycznej).

    UPS-y dynamiczne są coraz częściej stosowane w zakładach przemysłowych funkcjonujących w naszym kraju. Jednakże, globalnie rzecz ujmując, nie jest to rozwiązanie nowe. Szerokie stosowanie tych UPS-ów w przemyśle było obserwowane już dawno, szczególnie w krajach zachodniej Europy (np. w Niemczech). Wykorzystywane tam urządzenia znane są z wysokiej niezawodności nawet w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, a także z dużej elastyczności w zakresie dopuszczalnych parametrów odbieranego prądu.