Firmy produkcyjne: złożoność produkcji rośnie

Złożoność produkcji wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat i przewiduje się dalszy jej wzrost w ciągu następnych trzech lat – wynika z badania przeprowadzonego wśród 378 przedsiębiorców produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, lotniczej, nowoczesnych technologii i elektroniki oraz urządzeń przemysłowych przez IDC Manufacturing, sponsorowanego przez firmę Infor. W dokumencie white paper – „In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP” podkreślono nie tylko stojące przed przedsiębiorcami wyzwania złożoności, ale także wynikającą z dynamicznej innowacyjności szansę wypracowania przewagi konkurencyjnej. Jednak producenci z wszystkich branż i z wszystkich regionów przyznają, że nie są wyposażeni w odpowiednie narzędzia, aby osiągnąć założony cel.

Z dokumentu wynika, że producenci zwracają uwagę na wzrost złożoności działania i strategii zarządzania w poszczególnych sektorach przemysłu. Procesy te różnią się w zależności od rodzaju branży. Branża motoryzacyjna i lotnicza skupiają się na efektywniejszym planowaniu popytu (kolejno 60 i 57 proc. respondentów), aby usprawnić działalność operacyjną; branża nowoczesnych technologii i elektroniki opowiada się za zwiększonym pozyskiwaniem usług technologicznych z krajów o niższych kosztach produkcji (49 proc.) oraz lepszym dostosowaniem usług informatycznych do biznesu (49 proc.). Tymczasem sektor urządzeń przemysłowych dąży do przyjęcia strategii koncentrującej się na spełnianiu oczekiwań klientów (53 proc.). Jednakże, wspólnym mianownikiem dla 2/3 producentów jest to, że wykorzystywane procesy biznesowe i systemy informatyczne nie są adekwatne do obecnego poziomu złożoności.

Najważniejsze fakty:

Porównując obecne wyniki ankiety z wcześniejszym badaniem white paper, sponsorowanym przez Infor, możemy stwierdzić, iż złożoność procesów wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat – twierdzi tak 53 proc. respondentów, przy czym większość producentów (57 proc.) uważa, że złożoność w ciągu najbliższych trzech lat będzie nadal rosła. Pozostali respondenci oczekują, że poziom złożoności pozostanie na takim samym poziomie. Żaden z ankietowanych nie przewiduje zmniejszenia poziomu złożoności.

Przedstawiciele wszystkich sektorów przemysłu przewidują najszybszy wzrost złożoności produkcji na swoich rynkach, a następnie wzrost złożoności własnych procesów wewnętrznych. Branża lotnicza, urządzeń przemysłowych, nowoczesnych technologii i elektroniki stawiają technologię na trzecim miejscu pod względem przewidywanego przyrostu skomplikowania, natomiast firmy motoryzacyjne na trzeciej pozycji umieściły złożoność łańcucha dostaw.

Z punktu widzenia dostosowania strategii biznesowych do wzrastającej złożoności w najbliższych trzech latach przedsiębiorstwa motoryzacyjne i lotnicze stawiają na poprawę planowania popytu i prognozowanie (odpowiednio 60 i 70 proc. respondentów) oraz spełnianie oczekiwań klientów (49 i 50 proc.), a także na zastosowanie programów sześć sigma (45 proc.). Branża urządzeń przemysłowych odzwierciedla ten trend, ale umieszcza spełnianie oczekiwań klientów na wyższym miejscu pod względem ważności (53 proc.), niż poprawę planowania popytu (51 proc.). Podczas gdy branża nowoczesnych technologii i elektroniki za główny cel stawia sobie zwiększenie zaopatrzenia z krajów o niższych środkach produkcji (49 proc.), jako podstawowy sposób na czerpanie korzyści ze złożoności, oraz wskazuje na lepsze dostosowanie rozwiązań informatycznych do biznesu (49 proc.) oraz poprawę zadowolenia klientów (44 proc. badanych).

W kontekście barier, które utrudniają wykorzystanie złożoności i doskonalenie zdolności operacyjnej, wyniki badania wskazały na brak elastyczności w dostosowaniu procesów biznesowych do zmiany (66 proc.) oraz nieskuteczne lub nieadekwatne systemy informatyczne (61 proc.).

Dodatkowe słabości systemów informatycznych to między innymi: niewystarczająca integracja z istniejącymi aplikacjami (44 proc.), ograniczone zdolności operacyjne (28 proc.) oraz złożoność i wysokie koszty modernizacji (24 proc.).

Wypowiedź IDC Manufacturing Insights:

Przedsiębiorcy z całego świata muszą utrzymać ścisłą dyscyplinę nad zarządzaniem zadaniami, aby poprawić rentowność – powiedział Pierfrancesco Manenti, Dyrektor IDC Manufacturing Insights na region EMEA. – Firmy muszą właściwie adresować kluczowe wyzwania takie jak opanowanie i odpowiednie wykorzystanie złożoności, która dotyczy ich działalności, przy jednoczesnym zmniejszeniu wewnętrznych komplikacji za pomocą spójnych procesów, lepszego poinformowania pracowników i otwartej komunikacji. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na nowoczesne aplikacje, które mogą wspierać nowe, bazujące na kliencie modele operacyjne, pomagając przedsiębiorstwom produkcyjnym wykorzystać innowację i utrzymać rentowny rozwój.

Wypowiedź Infor:

Podobnie jak w 2010 roku, tegoroczne badanie wykazało, że złożoność procesów pozostaje wysoko na liście priorytetów przedsiębiorców produkcyjnych, którzy przyznają, że aby oferować szeroki wybór i zróżnicowane usługi tworzą złożone procesy operacyjne, co powoduje powstanie ukrytych kosztów zarządzania nimi – powiedział Andrew Kinder, Dyrektor Marketingu Produktu, Infor. – Właściwie zastosowanie aplikacji i strategii technologicznej, ma duże znaczenie w konfrontacji z procesem złożoności produkcji. Korzystanie z najnowszych rozwiązań sprzyja lepszemu i szybszemu podejmowaniu decyzji, wspieraniu pracowników mobilnych i wyposażeniu producentów w większą elastyczność biznesową.

Informacje o badaniu

Badanie przeprowadzono w październiku 2011 roku, wśród przedsiębiorców produkcyjnych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Brazylii, Australii, Chin, Indii, Japonii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Rosji.

www.egospodarka.pl