PORT PC członkiem EHPA

  W styczniu 2012 roku Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) została oficjalne przyjęta do grona członków Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (European Heat Pump Association – EHPA). Tym samym PORT PC jest drugim stowarzyszeniem w Polsce należącym do tego grona.

  EHPA jest organizacją, w skład której wchodzi 93 członków z 22 państw (stan na marzec 2012 r.). Do stowarzyszenia należą zarówno producenci pomp ciepła, jak i instytuty i laboratoria badawcze, uczelnie wyższe oraz agencje energetyczne.

  Główne działania EHPA skupiają się na: rozpowszechnianiu wiedzy o technologii pomp ciepła w krajach europejskich; edukacji i certyfikacji instalatorów pomp ciepła; podnoszeniu jakości pomp ciepła i systemów, w skład których wchodzą; wsparciu programów badawczych mających na celu rozwój technologii pomp ciepła oraz działaniach legislacyjnych.

  Poprzez współpracę z EHPA, PORT PC chce w najbliższym czasie wprowadzić do Polski projekty, które ukierunkowane są na zwiększenie jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła, co w konsekwencji sprzyjać będzie wzrostowi zainteresowania w naszym kraju technologią pomp ciepła, jako niezawodną i opłacalną inwestycją.

  Pierwszy z wspomnianych wyżej projektów, to wprowadzenie oznakowania pomp ciepła Europejskim Znakiem Jakości EHPA. Znak ten jest przyznawany urządzeniom spełniającym opracowane przez specjalistów kryteria mające zapewnić najwyższą jakość produktu. Wymagania te dotyczą nie tylko sprawności i wydajności urządzenia jak np. minimalna wartość współczynnika efektywności cieplnej COP (ang. Coefficient Of Performance), ale również serwisu czy dostępności części zamiennych ze strony producenta. Badana pompa ciepła musi przejść szereg testów przeprowadzonych w jednym z akredytowanych ośrodków badawczych, dzięki czemu zagwarantowana jest wysoka jakość  urządzenia certyfikowanego Europejskim Znakiem Jakości EHPA.

  Innym projektem, który również może zostać wprowadzony do Polski jest Europejski System Szkoleń Instalatorów EUCERT. Został on stworzony w celu podniesienia poziomu szkoleń w zakresie instalacji pomp ciepła w całej Europie. Ujednolicenie programu szkoleń i wymiana doświadczeń pozwalają na podnoszenie jakości wykonywanych systemów grzewczych z pompami ciepła, tak by były jak najbardziej wydajne i niezawodne.

  Jednym z zamierzeń PORT PC jest także zorganizowanie europejskiej kampanii informacyjnej o pompach ciepła. Dzięki poparciu i współorganizacji akcji przez EHPA, kampania z pewnością dotrze do szerokiego grona odbiorców nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich.

  Zdaniem PORT PC wspólne działania z EHPA spowodują, że technologia pomp ciepła zostanie bardziej doceniona w Polsce. Przeprowadzone przez PORT PC w styczniu 2012 roku badanie dotyczące rozwoju rynku pomp ciepła wykazało jego wzrost o ponad 30% w 2011 roku w stosunku do roku 2010. Współpraca na poziomie europejskim sprzyjać będzie dalszemu wzrostowi rynku pomp ciepła w kolejnych latach.