Funkcjonalność branżowa systemu ERP

    Piotr Michalak, wiceprezes firmy iPCC

    Dobry system ERP to taki, który będzie wspierał, a nie ograniczał rozwój firmy; jednocześnie będzie też zapewniał optymalny całkowity koszt utrzymania (TCO). Aby te warunki spełnić, niezbędne jest, by taki system był oparty na najnowszej, ciągle rozwijającej się technologii podążającej za trendami; był łatwy w integracji; zawierał wciąż rozwijaną przez dostawcę funkcjonalność branżową.

    Ostatnia z wymienionych cech, czyli branżowość, jest ważnym czynnikiem ułatwiającym sprawne korzystanie z systemu ERP. Obecnie istnieją na rynku kompleksowe systemy branżowe, które zawierają funkcje przygotowane specjalnie dla danej branży. I tak np. w branży produkcji kosmetyków kompleksowy i branżowy system ERP będzie zapewniał m.in. prognozowanie popytu z uwzględnieniem sezonowości, obsługiwał produkcję mieszaną czy planował szeregowanie operacji i przezbrojenia według typów i rozmiarów opakowań. Z kolei w branży spożywczej dobry system ERP potrafi zapewnić m.in. poprawę prognozowania i planowanie popytu, wspiera planowanie promocji i monitorowanie ich wyników, przetwarza duże ilości produktów zamawianych przez klientów, obsługuje produkcję procesową i receptury odwrócone czy zarządza magazynami z obsługą okresów przydatności.