Miejsce systemów ERP w Przemyśle 4.0

    Mariusz Siwek, Channel Director CEE North w firmie Infor

    Do najważniejszych wymogów, które niesie za sobą Przemysł 4.0, należy szerszy dostęp do informacji na każdym szczeblu zarządzania, dający możliwość podejmowania kluczowych decyzji w czasie rzeczywistym. Dzięki tym właściwościom ERP firmy zyskują wgląd i kontrolę globalnej organizacji w całym łańcuchu dostaw. Ogromne znaczenie mają także funkcje pozwalające systemowi efektywniej zarządzać zasobami magazynowymi, zapewniać wsparcie dla podwykonawstwa i bezpośrednich dostaw materiałów.

    W czasach Przemysłu 4.0 systemy ERP muszą sprostać ogromnej ilości dostarczanych danych, a także być w stanie zarządzać ich przetwarzaniem w czasie rzeczywistym. Wielość różnych rodzajów i sposobów produkcji powoduje, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Jednak to systemy ERP powinny być na tyle elastyczne, by umożliwiać dostosowanie platformy do każdego rodzaju wytwarzania. Powinny uwzględniać różnorodne typy produkcji dyskretnej, procesowej i opartej na projektach. Przemysł 4.0 zwiększa wymagania względem systemów ERP także w takich obszarach, jak: zarządzanie cyklem życia usług, ułatwienia dla ofertowania i planów serwisowych, planowania konserwacji predykcyjnej i identyfikowania szans sprzedaży.