Generacje systemów planistycznych

    Ryszard Krawczyński, Oracle Polska

    Ryszard Krawczyński, główny konsultant sprzedaży aplikacji Oracle w firmie Oracle Polska:

    Na uwagę zasługuje fakt, że moduł „produkcja” jest standardem na rynku firm produkcyjnych – praktycznie we wszystkich branżach przemysłu lekkiego i ciężkiego. Bez niego nie można mówić o systemach klasy ERP, które wywodzą się z systemów MRP (Material Requirements Planning), gdzie planowane były potrzeby materiałowe dla celów produkcyjnych, czyli podstawowy proces działalności firm wytwarzających różne dobra. Systemy MRPII (Manufacturing Resources Planning) to następna generacja systemów planistycznych – one także bazują na module produkcji. Tu właśnie definiowane są materiały (specyfikacje materiałowe), czyli zasoby produkcyjne ze swoją dostępnością, która podlega planowaniu. Kolejną generacją systemów planistycznych są systemy ERP (Enterprise Resources Planning), gdzie oprócz takich zasobów, jak materiały, ludzie, maszyny i urządzania, brane są pod uwagę zasoby finansowe dużych, rozproszonych firm. Następne generacje tej linii systemów planistycznych dotyczą systemów klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) – tu wykorzystywane są mechanizmy optymalizacji dostępności tzw. organicznych zasobów produkcyjnych, czyli budowanie wykonalnych planów produkcyjnych biorących pod uwagę rzeczywisty dostępny czas pracy pracowników, maszyn i urządzeń.