Zgodnie z ideą Przemysłu 4.0

Urszula Bizoń-Żaba, COPA-DATA Polska

Urszula Bizoń-Żaba, dyrektor operacyjny w firmie COPA-DATA Polska:

Dzięki nieograniczonym możliwościom komunikacyjnym – zarówno w zakresie wymiany danych ze sterownikami, jak i udostępniania/pobierania danych do/z innych programów – najnowsze rozwiązania wpisują się w ideę Przemysłu 4.0, której głównym założeniem jest komunikacja urządzeń polegająca na swobodnej wymianie danych.

Ponadto błyskawicznie zachodzące zmiany i rozwój technologiczny spowodowały, że masowo są generowane w aplikacjach przemysłowych ogromne ilości danych. I tu wkraczamy w temat rozwiązań opartych na tzw. chmurze. Nowoczesne systemy wychodzą obecnie naprzeciw tej technologii, dając użytkownikom możliwości komunikacji, np. z Microsoft Azure. To użytkownik decyduje, czy dane mają trafiać z systemu SCADA bezpośrednio do chmury, czy tak jak to jest praktykowane do tej pory – system realizuje standardowe mechanizmy przechowywania danych, np. w bazach SQL czy w wydajnych wewnętrznych bazach danych.

Rozwój rynku automatyki przemysłowej w kierunku dostępu sieciowego do dużej liczby urządzeń, udostępniania danych czy przechowywania danych w chmurze wymaga szerokiego spojrzenia również na kwestie bezpieczeństwa systemu. Im więcej „drzwi” otwieramy, tym więcej zagrożeń czyha na nas i tym więcej „drzwi” musimy kontrolować. I właśnie takie kwestie rodzą nowy trend – bezpieczeństwa systemów IT/OT, w tym systemów klasy SCADA/HMI czy DCS. Producenci oprogramowania nie od dzisiaj wykorzystują mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo, implementując coraz to nowsze funkcje. Szyfrowanie danych w sieci, dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników czy certyfikaty to tylko niektóre z mechanizmów, które chronią użytkownika przed zagrożeniami bezpieczeństwa.