GUS: produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła rdr o 2,9 proc.

  Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 2,9 proc. rok do roku, po wzroście o 0,7 proc. w marcu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 7,5 proc. – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

  Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w kwietniu rok do roku o 5,0 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,3 proc.

  Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa w kwietniu, w ujęciu dwunastomiesięcznym, wzrosła o 3,2 proc., natomiast w porównaniu z marcem spadła o 6,4 proc.

  Produkcja wzrosła w 22 działach gospodarki, spadła zaś w 12.

  „W stosunku do kwietnia ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 18,9 proc., wyrobów z metali – o 12,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 11,4 proc., urządzeń elektrycznych – o 9,2 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 7,6 proc. oraz wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny – o 5,0 proc.” – napisano.

  „Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wystąpił w 12 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,7 proc., w produkcji mebli – o 9,8 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 8,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 6,8 proc. oraz metali – o 2,2 proc.” – dodano.

  Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu 2012 r. wzrosły o 4,3 proc. w ujęciu rocznym, po wzroście o 4,4 proc. (po korekcie) rok do roku w marcu, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,6 proc.

  www.wnp.pl