GUS: wykorzystanie mocy produkcyjnych w III kw. wyniosło 74 proc.

  Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa w III kwartale 2011 r. wynosi 74 proc., wobec 73 proc. w II kw. i podobnie jak w III kwartale poprzedniego roku – poinformował w poniedziałek w raporcie Główny Urząd Statystyczny.

  „W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów: metali, pozostałego sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń, a spadło – mebli, papieru i wyrobów z papieru, skór i wyrobów ze skór oraz zajmujących się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji” – napisano w raporcie.

  Z badań wynika, że w lipcu 15 proc. przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, a 72 proc. jako wystarczające, zaś 13 proc. za zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18 proc., 68 proc., 14 proc.)” – podano.

  GUS poinformował, że w lipcu tego roku 8,1 proc. przedsiębiorców (7,3 proc. w lipcu 2010 r.) deklaruje, że nie napotyka barier w prowadzeniu działalności.

  „W pozostałych firmach najczęściej zgłaszanymi barierami są: niedostateczny popyt na rynku krajowym (56 proc. przedsiębiorstw w lipcu br., 58 proc. przed rokiem), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (45 proc. przedsiębiorstw w lipcu br., 39 proc. przed rokiem), koszty zatrudnienia (42 proc. przedsiębiorstw w lipcu br., 31 proc. przed rokiem), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (41 proc. przedsiębiorstw w lipcu br., 47 proc. przed rokiem)” – napisano.

  „W największym stopniu zmniejszyło się znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem na rynku zagranicznym (z 40 proc. w lipcu ub. r. do 31 proc. w lipcu br.) i niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, a wzrosło – znaczenie bariery dotyczącej wysokich obciążeń na rzecz budżetu (z 39 proc. w lipcu 2010 r. do 45 proc.) „ – dodano.