QlikView w Schneider Electric

    Schneider Electric działa na światowym rynku energii elektrycznej oraz automatyki przemysłowej. Jego produkty zapewniają całościowe rozwiązania łączące oprogramowanie, komunikację i usługi. Globalny obszar działalności wymaga rozbudowanych narzędzi controllingowych klasy BI, jednak w przypadku Schneidera zapotrzebowanie nie dotyczyło, jak w 90 proc. firm, analizy procesów sprzedażowych. Jednym z głównych zadań wewnętrznego działu IT firmy jest helpdesk. Menedżerowie w rejonie centralnej i południowej Europy analizują zgłoszenia serwisowe z 16 krajów w swoim regionie. To właśnie na ich potrzeby w pierwszej kolejności został wdrożony QlikView.

    – Na początku zaledwie jedna licencja QlikView wystarczyła, aby Schneider Electric uzyskał jakościowy skok w sposobie analizowania danych. Dzięki niej dział IT na własne potrzeby wdrożył pierwsze aplikacje analityczne i to własnymi siłami. Wcześniejsze raporty, opracowywane głównie w Excelu, miały liczne ograniczenia i wymagały wiele czasu. Przykładowo analiza zgłoszeń możliwa była tylko na poziomie miesięcznym. Aby uzyskać dane szczegółowe związane z konkretnym przypadkiem konieczna była dalsza, ręczna obróbka danych. Dzięki QlikView analiza pracy zespołu helpdesk stała się możliwa na dowolnym poziomie szczegółowości a przejście do danych szczegółowych jest natychmiastowe. Znacząco zwiększone zostały możliwości porównywania i wizualizacji danych a przede wszystkim zdecydowanie zmniejszony został czas poświęcany na utrzymanie i rozwój systemu – tłumaczy Przemysław Żukowski, Account Manager w Hogart Business Intelligence.

    W marcu dział IT dokupił kolejne licencje. Po kilku miesiącach samodzielnej pracy z narzędziem, Schneider Electric zdecydował się na poszerzenie kompetencji. W czerwcu wdrożeniowcy z Hogart Business Intelligence przeprowadzili w firmie projekt pilotażowy „Seeing is Believing” – trzydniowy warsztat, w wyniku którego firma zyskała nową działającą aplikację analityczną stworzoną według jej własnych wymagań i na jej rzeczywistych danych. W przypadku Schneidera realizacja „Seeing is Believing” objęła opracowanie aplikacji do kompleksowej analizy zgłoszeń serwisowych oraz kilku innych aplikacji, na wewnętrzne potrzeby pracowników działu IT. Po przetestowaniu efektów projektu zespół, dotychczas pracujący na licencjach jednostanowiskowych, zdecydował się na przejście do środowiska serwerowego QlikView.

    – Do końca roku planujemy zaprezentować narzędzie przedstawicielom handlowym firmy. Dzięki QlikView szybko i bez problemu będą mogli opracowywać symulacje what-if, wprowadzać nieograniczoną liczbę zmiennych do prognozowanych wycen, a następnie przekazać ofertę klientowi w pliku PDF. Co ważne – mechanizmy współpracy pomiędzy użytkownikami QlikView umożliwią przedstawicielowi handlowemu i Product Managerowi wspólną pracę nad ofertą, jak np. zatwierdzanie poziomu rabatów – mówi Przemysław Żukowski.

    Wdrażanie QlikView w Schneider Electric odbywa się z wykorzystaniem elementów lekkich metodyk wdrożeniowych („agile”). Dzięki temu uniknąć można nadmiarowego formalizmu projektowego, zwiększyć skuteczność i ograniczyć koszty wdrożenia. Prototyp aplikacji powstaje z udziałem odbiorcy w ciągu kilkudniowych warsztatów. Użytkownicy mogą następnie ocenić efekt działania aplikacji i zgłosić nowe wnioski. Po dokonaniu zmian i ostatecznej weryfikacji analizy udostępniane są szeroko docelowym odbiorcom.