Henkel – Antybakteryjne chłodziwa bez środków bakteriobójczych

    Henkel opracował nowe mieszające się z wodą chłodziwa bez zawartości środków bakteriobójczych. Nie ma potrzeby dodawać do nich środków bakteriobójczych. Nowe produkty Multan są proste w użyciu, zmniejszają ryzyko dla zdrowia pracowników i są zgodne z przepisami o biocydach obowiązującymi w Unii Europejskiej.

    Nowa technologia zapobiega wchłanianiu substancji odżywczych powstających w trakcie rozpadu emulgatorów przez bakterie po uzyskaniu konkretnego minimalnego stężenia bakterii. W ten sposób chłodziwa Henkel w pełni spełniają normy dotyczące zastosowania biocydów obowiązujące w Unii Europejskiej. Receptura nowych produktów Multan 71-2 i 77-4 pozwala uniknąć niebezpiecznego rozmnażania się bakterii jest to możliwe bez zastosowania żadnych toksycznych dodatków bakteriobójczych. Tradycyjne mieszające się z wodą chłodziwa stosowane do obróbki maszynowej nierozłącznie cechują się wysokim ryzykiem rozmnażania się bakterii ze względu na zawarte w nich substancje organiczne. Rozmnażanie się bakterii, powoduje wiele problemów technicznych w procesie produkcji i stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników. Po rozmnożeniu się określonej ilości bakterii, chłodziwo ulega natychmiast rozdzieleniu, w rezultacie czego emulsji nie można już dłużej używać i musi być ona wymieniona. Co więcej, metabolizm bakterii powoduje spadek wartości pH i co za tym idzie, zwiększa zagrożenie korozją, a ponadto niekontrolowane rozmnażanie się mikroorganizmów może stać się zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia.

    Obecnie przyjęto dwa różne podejścia mające na celu rozwiązanie problemu rozmnażania się bakterii. W przypadku chłodziw niezawierających środków bakteriobójczych rozmnażanie się bakterii jest akceptowalne. Jedynie w przypadku wysokiego stężenia bakterii stosuje się jednorazowe zabiegi dezynfekujące, które zmniejszają ilość bakterii, a następnie cykl rozmnażania się bakterii powtarza się. Minusem stosowania tej metody jest ciągłe narażanie pracowników na kontakt z bakteriami i produktami końcowymi metabolizmu bakterii oraz na biocydy w wysokim stężeniu. Ma to szkodliwy wpływ na zdrowie załogi. W przypadku prawidłowo stosowanych chłodziw zawierających środki bakteriobójcze nie dochodzi do rozmnażania się bakterii, ale ponieważ sama receptura chłodziwa zawiera środki bakteriobójcze zdrowie pracowników jest także narażone kiedy mają oni kontakt ze środkami bakteriobójczymi znajdującymi się w chłodziwach. Obecnie Henkel oferuje rozwiązanie tych problemów wprowadzając swoją nową linię produktów o doskonałym działaniu i bez zawartości dodatków bakteriobójczych. Nowe chłodziwa Multan nie narażają zdrowia pracowników, co ma miejsce podczas stosowania produktów zawierających bakterie lub środki bakteriobójcze, a jednocześnie cechują się wysoką jakością i doskonałym działaniem.

    www.henkel.com