IFS Applications w spółce Armatoora

  IFS wdrożył system IFS Applications w spółce Armatoora. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Armatura Kraków, która już od kilku lat korzysta z systemu IFS Applications. Wdrożenie w firmie Armatoora zostało zakończone w marcu br. i objęło wszystkie moduły IFS Applications, funkcjonujące w Grupie Kapitałowej.

  Armatoora została powołana 2 grudnia 2008 r. w celu przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Toora Poland. Siedziba Spółki znajduje się na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nisku. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż grzejników i innych odlewów aluminiowych oraz świadczenie usług magazynowo-logistycznych w Grupie Kapitałowej Armatura Kraków.

  Celem wdrożenia systemu IFS Applications w Armatoora było wprowadzenie pełnej obsługi informatycznej nowo powstałej spółki na bazie usług IT świadczonych w Armaturze Kraków. Wdrożenie zapewniło również pełną ewidencję zdarzeń gospodarczych i ujednoliciło środowisko informatyczne wykorzystywane przez całą grupę kapitałową. Realizacja projektu objęła przygotowanie niezbędnej infrastruktury w spółce Armatoora w Nisku i połączenie jej z infrastrukturą Armatury Kraków poprzez dedykowane łącze WAN. Jednocześnie w Krakowie dokonano wirtualizacji środowiska aplikacyjnego poprzez stworzenie klastra VMware, natomiast w Nisku zainstalowany został moduł użytkowanej w Armaturze centrali telefonicznej IP. Działania te pozwoliły na ujednolicenie komunikacji w ramach całej grupy.

  – Armatura Kraków wykorzystuje system IFS Applications od kilku lat. Ze względu na takie korzyści z wdrożenia jak m.in.: redukcja kosztów działalności i ich kontrola oraz usprawnienie procesów produkcji, dystrybucji i logistyki, zdecydowaliśmy się na implementację rozwiązania w naszej nowej spółce – mówi Andrzej Romek, Kierownik Informatyki w Armaturze Kraków.

  Wdrożenie systemu usprawni m.in. procesy wewnętrzne w firmie, w tym procesy produkcyjne oraz przepływ informacji między siedzibą Armatury w Krakowie a spółką w Nisku. To z kolei wpłynie na zwiększenie wydajności pracy.

  – Cieszymy się, że nasz wieloletni klient, Armatura Kraków zdecydowała się wdrożyć IFS Applications w swojej spółce Armatoora. Oznacza to, że Grupa dostrzega w systemie duży potencjał. IFS Applications poprzez szybki i łatwy dostęp do informacji i ich ujednolicenie będzie dalej przyczyniał się do zwiększenia elastyczności Grupy i będzie wspierał jej działalność biznesową – mówi Marcin Taranek, prezes Zarządu IFS CEE.

  Prace wdrożeniowe zakończyły się w marcu br., zaledwie po czterech miesiącach od uruchomienia projektu. Nowa spółka będzie wykorzystywać moduły wdrożone w Armaturze Kraków takie jak: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Produkcja, IFS Remonty (w tym Umowy Serwisowe), IFS Marketing i Serwis (CRM), oraz IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.

  www.ifs.pl