Przyciski bezpieczeństwa E-Stop firmy Euchner

    Zgodnie z normą EN ISO 13850 funkcja stopu awaryjnego ma na celu wyeliminowanie ryzyka zagrożenia personelu, uszkodzenia maszyny lub złagodzenie istniejących zagrożeń. Wyżej wymienione działanie uzyskiwane jest przez jednorazowe użycie przycisku bezpieczeństwa. Osiągnięcie wspomnianego działania możliwe jest, gdy urządzenia sterujące maszyny  wyposażone są w czerwony, grzybkowy przycisk bezpieczeństwa umieszczony na żółtym tle. Przyciski stopu bezpieczeństwa przeznaczone są jako dodatek do działających niezależnie urządzeń bezpieczeństwa, którymi mogą być na przykład wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na drzwiach osłony maszyny.

    Firma Euchner poszerzyła swą ofertę także o przyciski bezpieczeństwa E-Stop.  Cechą charakterystyczną  przycisków  firmy Euchner jest ich innowacyjna technologia. Przyciski serii ES…XW… wyposażono w blok monitorujący właściwą pracę elementu przełączającego. Jeżeli w przypadkowy sposób nastąpi przemieszczenie styków, zostanie automatycznie wywołana komenda stopu awaryjnego.

    Przyciski ES-XN… mają kołnierz osłaniający z możliwością zamknięcia wyłącznika na kłódkę, w sytuacji gdy przycisk bezpieczeństwa jest wciśnięty. W rezultacie wyciśnięcie przycisku przez osoby postronne jest niemożliwe. Takie rozwiązanie daje personelowi pewność, że maszyna nie zostanie uruchomiona w trakcie serwisowania. Mechanizm resetu w przyciskach bezpieczeństwa firmy Euchner jest bardzo wyrafinowany. Większość przycisków może być resetowana zarówno przez obrót jak i przez wyciągnięcie.

    www.eltron.pl