igus – Zbyt duży luz w łożysku?

    Firma igus GmbH z Kolonii skonstruowała nowe ślizgowe łożysko polimerowe, które wyrównuje tolerancje w zakresie > 0,2 mm. Bez względu na to, czy wał lub też zamocowanie mają duże tolerancje, łożysko przez cały czas wytwarza naprężenie wstępne, zapewniając dzięki temu bezgłośną pracę bez powstawania luzów.

    Do montażu nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia. Nawet montaż ręczny jest bardzo prosty. Dzięki specjalnej geometrii możliwe jest nawet przeciągnięcie łożyska przez już zamontowany wał, a następnie jego wsunięcie w zamocowanie.

    Najważniejsze obszary zastosowania tego „łożyska ze szczeliną” stanowią pedały samochodowe, ale należą do nich również wszystkie dźwignie i uchwyty – zasadniczo łożysko znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest dobry kontakt operatora z dźwignią oraz cichobieżność.

    www.igus.pl