ImpulseCheck

ImpulseCheck – jest długo wyczekiwanym ogniwem uzupełniającym lukę w ochronie przemysłowych/strategicznych obiektów przed przepięciami. Szczególnie obiektów autonomicznych w oddalonych lokalizacjach. Jest pierwszym na świecie inteligentnym systemem wspomagającym ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania. Moduł połączony z chmurą umożliwia ciągłą diagnostykę stanu poszczególnych ograniczników przepięć i oferuje nowe usługi cyfrowe.

Przy zastosowaniu ImpulseCheck nie zdarzy się sytuacja gdy krótko po stwierdzeniu statusu zielonego wkładek ogranicznika ulegną one uszkodzeniu i odłączeniu (status czerwony) i przez czas do następnej kontroli cenny obiekt nie jest chroniony. Nowe rozwiązanie umożliwia wymianę wymianę wkładek/ogranicznika przed uszkodzeniem i odłączeniem. Jest to najwyższa forma prewencji. Informacje o stanie i wydajności ograniczników przepięć, a także status samej instalacji odgrywają istotną rolę w ciągłym monitorowaniu i przy prognozowaniu konserwacji.

Prądy udarowe i przejściowe przepięcia, które są ograniczane poprzez SPD są wykrywane w czasie rzeczywistym, a następnie mogą być analizowane w ImpulseAnalytics – aplikacji Proficloud.

ImpulseCheck nie tylko liczy różne impulsy, lecz również analizuje poszczególne zdarzenia pod kątem amplitudy, ładunku i energii. W ten sposób można bezpośrednio określić aktualne obciążenie instalacji oraz sprawdzić aktualny stan (state of health) każdego wtyku ochronnego. Dzięki połączeniu z PROFICLOUD uzyskane informacje można wyświetlić w dowolnej przeglądarce internetowej. Informacje o różnych zdarzeniach, np. zmianie stanu wtyku ochronnego, są wysyłane mailem na zapisane w systemie adresy.

Stan zdrowia to aktualny stan ogranicznika opracowywany bez udziału człowieka. W przeciwieństwie do wcześniejszych, czysto reaktywnych systemów monitorowania urządzeń przeciwprzepięciowych opartych na zielono-czerwonym wskaźniku stanu, ta informacja o stanie umożliwia wdrożenie uprzedzających działań konserwacyjnych. Tym sposobem skuteczność prac serwisowych można istotnie poprawić, zaoszczędzić pieniądze i lepiej chronić system, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi życie ludzkie czy też wielkie koszty.

ImpulseCheck to pierwszy system wspomagający ochronę przed przepięciami w systemie ochrony instalacji zasilania.
W przypadku SPD innych dostawców może pracować jako licznik zdarzeń.

Korzyści
• bieżąca kontrola stanu instalacji i ocena żywotności (State of Health) ograniczników przepięć
• zgodne z normą raporty o aktualnym stanie są łatwo generowane w dowolnym momencie
• pomiar w chmurze, prezentacja i łączenie zmierzonych wartości, możliwość połączenia z systemem Proficloud za pomocą API
• konfiguracja urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej