„Inteligentna Koksownia” w Częstochowie

  Pół miliarda złotych ma zamiar zainwestować firma Zarmen w modelowy zakład produkcji koksu, który powstanie w ramach unijnego projektu „Inteligentna Koksownia”. Wyznaczająca nowe światowe standardy w dziedzinie technologii i ochrony środowiska placówka powstanie na bazie zakupionej przez firmę w maju br. Koksowni Częstochowa Nowa, a przedsięwzięcie wesprze ukraiński instytut projektowy Giprokoks, który otworzył właśnie w Polsce jedyne zagraniczne przedstawicielstwo.

  Porozumienie dotyczące przystąpienia Koksowni Częstochowa Nowa do projektu „Inteligentna Koksownia” podpisane zostało 26 listopada br. Celem, jaki chce przez to osiągnąć Zarmen, jest stworzenie jednego z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkujących koks, który ustanowi nowe normy efektywnych i ekologicznych zakładów koksowniczych.

  „Inteligentna Koksownia” to obecnie jeden z największych europejskich projektów zakładających współpracę polskiej nauki z przemysłem. Wartość dotacji unijnych w projekcie wynosi niemal 60 mln zł.

  Koksownia Częstochowa Nowa, gdzie wdrożony zostanie projekt Zarmenu, to jeden z niewielu zakładów, które w tym roku mogą się pochwalić stabilną sytuacją finansową. Przyczyniła się do tego transakcja zakupu spółki od ukraińskiego koncernu ISD przez firmę Zarmen w maju 2009 r.

  Stworzenie na bazie obecnej koksowni modelowego zakładu w ramach projektu „Inteligentna Koksownia” i umowa na dostawę węgla podpisana do 2017 roku z JSW SA ma zapewnić niemal pięciokrotny wzrost produkcji koksu, z 300 tys. ton obecnie do 1 300 tys. ton w roku 2015, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowo restrykcyjnych norm ochrony środowiska.

  W przedsięwzięciu weźmie udział także ukraiński instytut Giprokoks, który w tej sprawie podpisał porozumienie z firmą HPH – Hutmaszprojekt – uczestnikiem „Inteligentnej Koksowni” i jednocześnie spółką zależną Zarmenu. Giprokoks zainaugurował w ten sposób działalność swojego przedstawicielstwa w Polsce. W projekcie „Inteligentna Koksownia” instytut Giprokos odpowiedzialny będzie m.in. za dostarczenie specjalistycznej baterii koksowniczej, która pozwoli na zwiększenie efektywności produkcji koksu przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o ekologię.

  Polska to obecnie największy, po Chinach, eksporter koksu na świecie. Niemal połowa produkowanego w siedmiu polskich zakładach koksu trafia obecnie na eksport, przy czym zdolności produkcyjne wynoszą ponad 10 mln ton rocznie. Dzięki miliardowym inwestycjom największych producentów w Polsce i słabnącej kondycji koksownictwa w Chinach, według ekspertów, na przestrzeni kilku lat Polska ma szansę stać się światowym liderem w tej branży.

  „Inteligentna Koksownia” jest projektem badawczym finansowanym w większości z unijnych środków w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Wartość dotacji projektu wynosi 15 mln Euro (niemal 60 mln zł.). Za prawidłowy przebieg prac badawczych w całości odpowiada Instytut Chemicznej Przeróbki Drewna, mający swą siedzibę w Zabrzu. Dotychczas do projektu zaproszono m.in. firmy: Arcelor Mittal, JSW SA, Kompania Węglowa oraz instytucje naukowe, takie jak Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Śląska.