Świdnica będzie czerpać energię ze… słomy

  Dokładnie 6 mln 990 tys. zł będzie kosztował montaż pierwszej w Europie linii do produkcji energii cieplnej w ramach zgazowania słomy. Nowatorską również na świecie technologię przygotowali inżynierowie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy.

  – Nad projektem pracowaliśmy 2 lata. Zgazowanie biomasy to coraz powszechniejsza technologia uzyskiwania gazu, który można wykorzystać do produkcji energii cieplnej, ale w takim kształcie, jak w Świdnicy nie była jeszcze stosowana – mówi Ryszard Sobański, prezes MZEC w Świdnicy.

  Miejski Zakład Energetyki Cieplnej podpisał już umowę z konsorcjum firm MTS Energy Systems, które zamontują w Świdnicy specjalną linię technologiczną. Konsorcjum tworzą: polski Mostostal, Torftech z Wielkiej Brytanii oraz świdnicki ŚFUP Servis. Ma ono za zadanie zaprojektować i wybudować „linię technologiczną zgazowania biomasy w postaci słomy luźnej z możliwością alternatywnego zgazowania zrębków drewna”. Instalacja ma być gotowa za pół roku. Jest ona pierwszym etapem inwestycji związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o biomasę.

  Pieniądze na tak dużą inwestycję MZEC pozyskał m.in. dzięki dotacji z Fundacji „EkoFundusz”, która opiewa na 3,6 mln zł, co stanowi ponad połowę wartości całego zdania oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 840 tys. zł. Pozostałą część – 2,55 mln zł – MZEC przeznaczy z własnego budżetu z oszczędności wypracowywanych przez lata.

  – Głównym celem nowej technologii jest produkcja ciepła w oparciu o zgazowanie biomasy. Węgiel chcemy zastąpić  słomą z rzepaku i pszenicy, czy też zrębkami drewnianymi oraz odpadami drzewnymi. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii ograniczymy zanieczyszczenie powietrza w mieście. To nie tylko korzyść dla mieszkańców w postaci czystszego powietrza, ale też szansa na ograniczenie wzrostu cen za ciepło. Dzięki nowej technologii nasz zakład zaoszczędzi na opłatach za emisję CO2 do atmosfery – dodaje prezes Sobański.

  – Nowa inwestycja Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej to ochrona tego co najcenniejsze – środowiska naturalnego, ale też dobra wiadomość dla mieszkańców i sygnał, że dbając o środowisko, chcemy również zadbać o ich portfele. Cieszę się, że ogromny wkład w przedsięwzięcie mają inżynierowie z MZEC, co jest powodem do dumy. Nowy kontrakt to również dobra wiadomość dla rynku pracy, ponieważ będziemy korzystać z doświadczeń lokalnego przedsiębiorstwa – mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.