Inteligentne magazyny

    Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu w firmie STILL Polska

    Najważniejszym i najbardziej aktualnym obecnie trendem w intralogistyce jest rosnąca powszechność intuicyjnych rozwiązań automatyzacyjnych, umożliwiających tworzenie tzw. inteligentnych magazynów. Dzięki postępującemu rozwojowi technologicznemu obsługa nowoczesnych urządzeń nie wymaga już specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania. W efekcie coraz więcej zadań może być realizowanych sprawniej przy dużo mniejszych niż dotychczas nakładach. Dobrym przykładem tego typu rozwiązania są wózki samoczynnie poruszające się za operatorem, dostosowujące się do jego rytmu pracy. W tym rozwiązaniu dzięki całkowitemu zwolnieniu człowieka z konieczności obsługi pojazdu oszczędza się ok. 30% czasu poświęcanego na zadania z zakresu kompletacji.

    Coraz częściej cyfryzacji poddawane są także procesy związane z zarządzaniem flotą i optymalizacją jej funkcjonowania. Rozwiązania tego typu umożliwiają autoryzację użytkowania pojazdów oraz ewidencję ich czasu pracy. Od niedawna istnieją także ich rozwinięcia, wspomagające dobór wózków przez operatorów w taki sposób, by eksploatować równomiernie wszystkie urządzenia transportowe i dostarczać w czasie rzeczywistym informacji o intensywności ich wykorzystywania.

    Zauważalną tendencją jest również rosnąca popularność rozwiązań pozwalających zmniejszać emisję dwutlenku węgla, takich jak hybrydowe i elektryczne wózki widłowe. Szczególnie intensywny postęp technologiczny cechuje pojazdy napędzane bateriami litowo-jonowymi.